พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO นำพระเครื่องในประวัติศาสตร์ ออกหาทุนในโครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา น้อมถวายอาลัย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO นำพระเครื่องในประวัติศาสตร์ ออกหาทุนในโครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา น้อมถวายอาลัย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

พระเครื่องในประวัติศาสตร์ ที่นำออกให้บริจาคบูชา ศรัทธาสามารถโทรสอบถามที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ ๐๘๔-๖๕๑๔๘๒๒
ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ 

ประชาสัมพันธ์
เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบันของชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยข้าพเจ้าได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และได้รับคำแนะนำในการดำเนินโครงการความมั่นคงพระศาสนา เพื่อจัดทำหนังสือพระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราช พร้อม DVD การอบรมพระกรรมฐาน เพื่อสืบทอดพระศาสนา ใช้ประชาสัมพันธ์สร้างความศรัทธาในพระธรรมวินัย สามารถใช้ฝึกอบรมชาวพุทธทั่วประเทศ จึงได้นำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโตออกหาทุนโดยขอมอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ และโครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านได้เมตตาพิจารณาและขอการสนับสนุนในโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป (ท่านผู้ศรัทธามอบทุน เก้าหมื่นบาท ขอมอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโตสร้าง หนึ่งองค์ทุกองค์มีบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่www.facebook.com/thaihistory และขอถวายรายได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์เจดีย์พุทธบารมี และส่วนหนึ่งดำเนินโครงการสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว วัดหลังศาล จ.ภูเก็ต) ด้วยความเคารพอย่างสูง สมเกียรติ กาญจนชาติ
มีศรัทธาสามารถโทรสอบถามและขอต่อรองในการบริจาคบูชา ได้ที่ 084-6514822
เข้าชมที่ช่วยแชร์ได้บุญบารมีมากครับ                                      เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก บริจาคบูชา 200,000 บาท

           เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี2508 บริจาคบูชา 350,000 บาท
                                          ลดพิเศษ 250,000 บาท ประกาศ วันที่ 9 พ.ค.2557

            เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี2508 บริจาคบูชา 350,000 บาท
                                       ลดพิเศษ 250,000 บาท ประกาศ วันที่ 9 พ.ค.2557

          เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี2508 บริจาคบูชา 500,000 บาท
ลดพิเศษ 250,000 บาท ประกาศ วันที่ 9 พ.ค.2557

                                       

                         เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี2508 

                                         เหรียญหลวงปู่เอี่ยม รุ่นแรก  บริจาคบูชา 350,000 บาท

 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม รุ่นแรก
บริจาคบูชา 350,000 บาทโครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ช่วยแชร์เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ถวายสมเด็จพระสังฆราช

                                      จารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3
                                                     https://www.facebook.com/thaihistory

โครงการประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ช่วยแชร์เพื่อชาติไทย
ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ 
http://www.inthailandmag.com/
ข้อมูลกำหนดการ ที่ http://www.inthailandmag.com/add_watwa_detail_register.htm


ผู้ศรัทธาสามารถร่วมบริจาคในโครงการได้ โทร สอบถาม ที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ  084-6514822
ท่านที่บริจาคในโครงการ 200,000 บาท จะได้รับมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ยุคสมเด็จโต 1 องค์ ข้อมูลที่
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169264189786358.35217.161446187234825&type=3


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช