ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอธิการบดี มมร.


ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดเข้าไปอีกหน่อย !
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอธิการบดี มมร.
ถือฤกษ์หลังรับปริญญา เงื้อง่า..!
"ยิ้มก็เห็นแก้ม แย้มก็เห็นไรฟัน""ถ้ากระผมผิด ก็เห็นทีต้องกราบลาตรงนี้เลยครับ"พระเทพปริยัติวิมล กับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในวันประสาทปริญญา มมร. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะมีข่าวตั้งกรรมการสอบพระเทพปริยัติวิมลในวันนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนอธิการบดี (พระเทพปริยัติวิมล) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (13) แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มติที่ 6/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ คือ

1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการ
2. พระธรรมธัชมุนี กรรมการ
3. นายอำนวย สุวรรณคีรี กรรมการ
4. นายสด แดงเอียด กรรมการ
5. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

1. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการละเมิดอำนาจสมเด็จพระสังฆราช
2. เรื่องแก้ปัญหาการละเมิดกฎหมายของอธิการบดี และ
3. เรื่องคัดค้านการแต่งตั้งพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) เป็นอธิการบดี มมร.

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับทราบคำสั่งนี้  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สมเด็จพระธีรญาณมุนี และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว และจะมีการนัดประชุมกันในวันที่ 2 เม.ย.นี้.


ข่าว : ไทยรัฐ
30 มีนาคม 2555

ข่าวเกี่ยวข้อง :

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช