History บอมพ์บอสตันมาราธอนบอมพ์บอสตันมาราธอน
ตายทันที 3 บาดเจ็บร่วม 200


 ภาพ : CNN-USA Today
15
 เมษายน 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช