เรื่องขอความสนับสนุน แก่ NGO

ที่ พิเศษ/๒๕๕๖                                                                                                   วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง    ขอความสนับสนุน โครงการ จารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
            
เรียน ท่านผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย      .เอกสารโครงการ

          เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ (NGO) อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และได้ดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาปรินายก ในวโรกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา  และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยข้าพเจ้าได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และได้รับคำแนะนำในการดำเนินโครงการเพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ ขึ้นเพื่อการดำเนินโครงการ จึงได้ทำหนังสือเพื่อกราบเรียนท่านผู้มีจิตเมตตา ขอความสนับสนุนทุนในการตั้งมูลนิธิ  และ การจัดทำหนังสือนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราช

           ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่าน ได้พิจารณา
และขอการสนับสนุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนา
(ท่านผู้ศรัทธามอบทุน สองแสนบาท ขอมอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ รุ่นสมเด็จโตสร้าง หนึ่งองค์)

สำเนา: พระเทพสารเวที                                                       ด้วยความนับถืออย่างสูง
           เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
                                                                     

                                                    ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO 
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ที่มอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้โครงการ
ศึกษาข้อมูลก่อนพิจารณาที่ https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive
ข้อมูล โครงการที่ https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช