นับเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างมาก เราชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้

 นับเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เป็นอย่างมาก   ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่   http://www.oknation.net/blog/buddhacore/2012/04/04/entry-1

เราชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้ ต้องช่วยกันตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายด้านความมั่นคงของชาติ

ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช