2436 พระไตรปิฎกไทยฉบับแรก รัชกาลที่ ๕

Reprint !

พิมพ์ใหม่พระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบับ จปร. ร.ศ.112


2436 พระไตรปิฎกไทยฉบับแรก

ก่อนจะยกระดับขึ้นเป็น “ฉบับสยามรัฐ”

และเป็น “ต้นฉบับ” ของทุกฉบับในเมืองไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ทรงให้กำเนิดพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับแรก
2431 เริ่มสังคายนาพระไตรปิฎก กว่าจะจบก็ตก พ.ศ.2436

รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) 112

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์

ตราครุฑ ตราแผ่นดิน

เป็นเครื่องหมายว่า พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย
เก่าแก่แค่ไหน ก็เชิญทัศนามหาดไทยจัดพิมพ์พระไตรปิฎกถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 19 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายประชา เตรัตน์ รองปลัดมท. และโฆษกมท.ฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่า มท.ร่วมกับมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล จัดพิมพ์พระไตรปิฎก ชุด จ.ป.ร. อักษรสยาม 2436 ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย


นายประชากล่าวว่า ท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ได้มอบพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม (ฉบับพิมพ์ดิจิตอล) เป็นต้นฉบับให้แก่ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดมท. ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยจะจัดพิมพ์และเผยแพร่ตามรอยประวัติศาสตร์ ที่ในอดีต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการให้จัดการพระราชทานพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม พ.ศ. 2436 ฉบับที่ได้จัดพิมพ์เป็นชุดครั้งแรกของโลกไปทั่วสยามประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2436


นายประชากล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุโมทนาต้นฉบับพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม ที่กระทรวงมหาดไทยจัดพิมพ์ใหม่ เนื่องในวาระ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในวันที่ 21 ก.ย. เวลา 15.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะผู้แทนคณะสงฆ์ไทย


นายประชากล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมทั้งพระราชทานพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นชุดประจำจังหวัดทุกจังหวัด จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายบุญกิริยาในการจัดพิมพ์และพระราชทานพระไตรปิฎก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อความสามัคคีและสวัสดีมงคลของชาติไทย
ข่าว : ข่าวสด


http://www.alittlebuddha.com/20 กันยายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช