ด่วนเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ ?


ด่วนเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ ?เชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวาย สมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยภัยพิบัติในชาติไทย
เลือดไม่พอ!!! ★ โปรดบริจาค สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ 8.30-15.30น.ทุกวัน ส่งไปรพ.ทั่วประเทศ โทร.02256 4300

โครงการสร้างบุญบารมี ถวาย สมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ พรรษา ช่วยแบ่งปันเพื่อร่วมสร้างมหากุศลและบุญบารมี ในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา

บารมี คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่

พระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามี ศีลปาฎิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระ แต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้น เรียกกันว่าสมมุติสงฆ์ พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม (จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/09/blog-post_5.html

ด่วน วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้ง ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมมหาเถร
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html
ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงส
ถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

โครงการหาทุนในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ข้อมูลที่
http://www.facebook.com/happyfanpage/posts/118055585008426?ref=notif&notif_t=share_comment#!/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3

การอนุรักษพระสมเด็จวัดระฆัง เชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่
http://www.facebook.com/happyfanpage/posts/118055585008426?ref=notif&notif_t=share_comment#!/media/set/?set=a.169264189786358.35217.161446187234825&type=3

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช