พุทธศาสนิกแห่งโลก ทูลถวายพระเกียรติยศสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราช“ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 14:29 น.


เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกชนแห่งโลก เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีสุดยอดผู้นำชาวพุทธทั้ง 32 ประเทศมาประชุมร่วมกัน มีมติทูลถวายตำแหน่งพระเกียรติยศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็น “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” โดยสุดยอดผู้นำชาวพุทธเล็งเห็นว่า สมเด็จพระสังฆราช เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ทุกนิกาย ไม่ว่าจะเป็น มหายาน เถรวาท และวชิรยาน พร้อมทั้งเป็นที่เทิดทูนของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนสุดยอดผู้นำชาวพุทธฯได้เชิญใบประกาศพระเกียรติยศ มาทูลถวาย แด่สมเด็จพระสังฆราช ยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลก.http://www.dailynews.co.th/education/154352

ข่าวรัฐบาลจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลอง ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
http://www.thairath.co.th/content/pol/290310

ด่วน วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้ง ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมมหาเถร
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html
ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

โครงการหาทุนในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ข้อมูลที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช