กรรมมาถึง นที แล้ว?

1 ต.ค. 57 เวลา 11.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ "อาร์เอสบีเอส (RSBS)" ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้อง พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นคดีอาญาอันสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎมัสต์แฮฟกับกรณีฟุตบอลโลก 2014

ซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้ว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องร้องขอความเป็นธรรมจากศาล เพื่อดำเนินการเอาผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเกิดการกระทำเช่นนี้อีก รวมทั้ง เป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำไป ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและเดือดร้อนทั้งในแง่ของทรัพย์สิน ชื่อเสียงและเวลาที่ต้องใช้ในการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม โดยขั้นตอนต่อไปหลังจากยื่นฟ้องแล้วจะเป็นกระบวนการตามขั้นตอนของกฎ
นสพ.แนวหน้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล