นายกร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

นายกรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช และบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ 101 และในการบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ (3 ตุลาคม 2557) เวลา 07.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ 101 และในการบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา คณะศิยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 150 รูป ณ บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ถวายพวงมาลาในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย เนื่องในโอกาสครบ 1ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ และเดินเข้าสู่ภายในพระตำหนักเพ็ชร กราบพระรัตนตรัย ถวายพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก พร้อมถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระวันรัต รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนเดินไปยังอาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่มา : รัฐบาลไทย
2 ตุลาคม 255

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช