ความสำคัญอยู่ที่สาระปฎิรูป ครั้งประวัติศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)วันที่ 27 ต.ค.นี้จะหาข้อสรุปเรื่องบุคคลที่จะตั้งเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในโควตาของสปช.จำนวน 20 คน ซึ่งล่าสุดในบรรดาสมาชิกสปช.ยังมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายที่เห็นว่าควรเลือกจากสมาชิกสปช.ทั้งหมด ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรจะจะมีสัดส่วนของคนนอก 5 ที่นั่ง

ฝ่ายที่สนับสนุนให้มีโควตาสำหรับคนนอกเพื่อให้ตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะสร้างการยอมรับและสร้างความปรองดอง ขณะที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าควรเลือกจากสมาชิกสปช.ทั้งหมดเพราะสมาชิกสปช.ทั้ง 250 คนล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับหัวกระทิจากคนทุกสีทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพของประเทศที่คัดกรองมาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีสมาชิกสปช.พร้อมทำหน้าที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวนมากอยู่แล้ว นอกจากนี้การสร้างการยอมรับและมีส่วนร่วมสามารถทำได้หลายวิธีในขั้นตอนกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายวันชัย สอนสิริ สมาชิกสปช. กล่าวว่าการเสนอให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีโควตาคนนอก 5 คนในสัดส่วน 20 คนของสปช.เป็นเพียงแนวทางตามมติของคณะกรรมการประสานงาน(วิป)สปช.ที่มีมติด้วย 11 ต่อ 8 เสียงให้มีโควตาคนนอกโดย 11 เสียงนำโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าที่ประชุมของสปช.เสียงส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับมติของวิปสปช.ซึ่งคงต้องรอการประชุมสปช.ในวันที่ 27 ต.ค.นี้เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นนี้

อย่างไรก็ตาม นายวันชัย ประเมินว่าเท่าที่ฟังเสียงสมาชิกสปช.ส่วนใหญ่ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ต้องการให้เป็นคนในทั้งหมดด้วยเหตุผลคือ 1. เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวต้องการให้สปช.เป็นแม่งานในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรโดยตรงจึงให้โควสปช.ถึง 20 คนจากทั้งหมด 36 คนเพื่อร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญ หากต้องแบ่งโควตาให้คนนอก 5 คนเท่ากับผิดเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะเท่ากับการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสปช.

2.องค์ประกอบของสปช.มีความหลากหลายในตัวเองอยู่แล้ว มีคู่ขัดแย้งทั้งตัวแทนกลุ่มเสื้อแดงและตัวแทนกปปช.ร่วมอยู่ในสปช. จึงไม่จำเป็นต้องนำขู่ขัดแย้งจากภายนอกมาเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอีก และ 3. เชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคนนอกที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในโควตาของตัวเองอยู่แล้ว

นายวันชัย ยังชี้ว่าขณะนี้มีสมาชิกสปช.เสนอตัวเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าเกินโควตา 20 คนในสัดส่วนของสปช.แน่นอน ดังนั้นกรรมาธิการยกรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสปช.น่าจะเป็นสมาชิกสปช.ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องฟังความเห็นของสมาชิกสปช.ในการประชุมวันที่ 27 ต.ค.นี้ซึ่งทุกฝ่ายต้องรับฟังด้วยเหตุและผลไม่ควรมีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีคนนอกโดยเฉพาะตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมด้วยหรือไม่ก็ตามไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่การทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสาระของรัฐธรรมนูญที่จะออกมามากกว่า ซึ่งจะต้องไม่ทำให้มวลมหาประชาชนผิดหวังโดยนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่อย่างแท้จริงไม่ถอยหลังกลับไปสู่วงจรอุบาทว์ของธุรกิจการเมืองทุนสามานย์ที่เป็นต้อตอของความแตกแยกในชาติและบ่อนทำลายประเทศจนบอบช้ำอย่างหนักตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ทีมข่าวการเมือง นสพ.แนวหน้า


วารสารที่ท่านผู้รักชาติต้องอ่านและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้มากครับ ขอขอบคุณ สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO
อ่านที่
https://drive.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSS3hZUTVhSlJIY1E/view?usp=sharing

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช