มส.-พศ. ผิด ม.112 ! กรณีขอชั้นเทพให้ธัมมชโย ถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ภัยต่อความมั่นคงสถาบันของชาติอย่างยิ่ง

ชี้ มส.-พศ. ผิด ม.112 !

กรณีขอชั้นเทพให้ธัมมชโย

ถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

 

อา..หนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียวล่ะพระคุณท่าน อันว่า ม.112 นั้น ก็ไม่ต่างไปจากข้อหา "คอมมิวนิสต์" ในยุค 2500 ใครโดนเป็นอันหมดอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางการศาสนาหรือการเมือง เพราะเนื่องด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ใครคิดนอกไปจากนี้ก็ถูกกล่าวหาว่า "ล้มล้าง" ทันที นี่คือประเด็นสำคัญ หากเขาฟันธงว่า "มหาเถรสมาคมชุด พ.ศ.2554 ผิด"งานนี้คงมีการถอนรากถอนโคนมหาเถรสมาคมทั้งชุด ฟังดูก็น่ากลัวจับใจเจ้าข้าเอ๊ย !

  

 

“ม.จ.จุลเจิม” จี้ฟันมหาเถรสมาคม-สำนักพุทธฯ ทูลเกล้าฯขอเลื่อนสมณศักดิ์“ธัมมชโย” ติดมลทิน

“ม.จ.จุลเจิม” วอน “กมธ.ศาสนา-สปช.” พิจารณากรณีมหาเถรสมาคมและสำนักพุทธฯ นำความขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ธัมมชโย ทั้งๆ ที่รู้ว่าขณะนั้นมีมลทินหลังจาก “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระลิขิตชี้ว่า “ธัมมชโย ปาราชิกพ้นจากความเป็นพระ” จี้อย่าปล่อยให้ประชาชน ตนใด ตนหนึ่ง ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ติดคุกติดตะรางกันฝ่ายเดียว
       
วันนี้ (21 ก.พ.) พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ หรือ "ท่านใหม่" ได้ทรงโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala หัวข้อ "มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผิด ม. 112" สืบเนื่องจากกรณีมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำความขึ้นทูลเกล้าฯขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ธัมมชโย ทั้งๆ ที่รู้ว่าขณะนั้นมีมลทิน หลังจาก “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระลิขิตชี้ว่า “ธัมมชโยปาราชิกพ้นจากความเป็นพระ” ตามข้อความดังนี้
       
"ตามที่มหาเถรสมาคม ได้พิจารณาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำความขึ้นกราบบังคมทูล ชื่อธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ........ซึ่งระยะเวลาช่วงดังกล่าว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงสมณะศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทย และทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสถาปนา ได้ทรงมีพระลิขิตตั้งแต่เมื่อปี 2542 ชี้ว่า “ธัมมชโยปาราชิก พ้นจากความเป็นพระ”
       
แต่ทำไม มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นำมลทินของธัมมชโยแห่งวัดพระธรรมกาย ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพญาณมหามุนี" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทั้งๆ ที่รู้ ว่า ธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย ยังมีมลทิน (ในขณะนั้น) ตามพระลิขิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานการปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่เมื่อปี 2542 จึงเป็นการมิบังควร ที่จะนำมลทินของธัมมชโยแห่งวัดพระธรรมกาย ขึ้นกราบบังคมทูลให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ทั้งที่ยังหาข้อสรุปยังมิได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หรืออาจจะเกรงใจปัจจัยไทยทาน..จากวัดธรรมกายกัน ทุกรูป ทุกคน
       
ผมจึงขอร้องเรียนให้ คณะกรรมาธิการการศาสนา นายไพบูลย์ นิติตะวัน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ช่วยกรุณาพิจารณา ในเรื่อง มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผิด ม.112 ด้วย อย่าหลงในประเด็นในเรื่องนี้ด้วยครับ มิใช่จะ ปล่อยให้ประชาชน ตนใด ตนหนึ่ง ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ติดคุกติดตะรางกันฝ่ายเดียว.........เมื่อ มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในขณะนั้น ได้มีเจตนาโดยตั้งใจ ทั้งๆที่รู้ว่า ธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย มีมลทิน (ในขณะนั้น) ตามพระลิขิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานการปกครองคณะสงฆ์ นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์"
 

ที่มา : ผู้จัดการ
22 กุมภาพันธ์ 2558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช