ด่วนนายกตั้งกก.ปฎิรูปพระศาสนา

10 ก.พ. 58 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ แถลงว่า จะมีการแก้ข้อบังคับของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเรื่องของคณะกรรมการประสานงานหรือ วิป คสช ครม. และ สนช. ให้เอาบุคคลที่อยู่ในภาคส่วนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการประสานงานของสภาปฏิรูป โดยแก้ไขสัดส่วนของบุคคลที่จะเข้ามา จะทำให้การประสานงานใกล้ชิดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในส่วนของข้อบังคับบางประการที่เป็นอุปสรรคสร้างความล่าช้าในการเสนอกฎหมายเพื่อการปฏิรูป ให้แก้ไขพิจารณากฎหมายให้รอบคอบเสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน 7 วัน แล้วจึงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นายวันชัย กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) เวลา 11.30 น. จะมีการประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานโดยกรรมาธิการ 18 คณะ กรรมาธิการชุดพิเศษ 15 คณะ ร่วมกับ คสช. ครม. และ สนช. โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือ สปช. จะรายงานเรื่องวาระการปฏิรูป 36 วาระที่สำคัญโดยละเอียดทั้งหมด และคณะกรรมาธิการ 18 คณะ จะต้องรายงานให้ประธานทราบว่าแต่ละคณะมีเรื่องใดที่ทำเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อไหร่ ซึ่งต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และแนวทางปฏิรูปทุกกรอบต้องเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน ส่วนในเดือนมีนาคมนั้น วาระการปฏิรูปจะเข้ามาในสภาเป็นจำนวนมาก ขอให้สมาชิกจัดลำดับเรื่องราวเป็นขั้นตอนด้วย ในเรื่องการปฏิรูปการเมืองจะเห็นชัดในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกเป็นหลัก เรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นต้องปรากฏชัด และการปฏิรูปตำรวจย้ำว่าต้องทำให้ชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์

นายวันชัย กล่าวต่อว่า อีกเรื่องหนึ่งคือการที่นายกฯ ได้ปรารภสั้นๆ ไว้ในช่วงการประชุมแม่น้ำห้าสาย ว่าพระบางรูป วัดบางวัด มีการสอนที่ผิดเพี้ยน บางองค์หรือบางแห่งมีเงินเป็นจำนวนมาก เสนอให้ไปปฏิรูปด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบต่อคนจำนวนมาก วันนี้จึงมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปศาสนาขึ้นมาประชุมกันเป็นวันแรก โดยมี นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน

"ศาสนาที่มีคำสอนหรือมีการกระทำต่างๆ ที่ผิดเพี้ยนไป ท่านประธานต้องการให้หลักศาสนา รวมทั้งแนวทางที่ท่านนายกฯ ปรารภว่าพฤติกรรมอะไรที่มันนอกรีตนอกรอย พฤติกรรมอะไรที่มันทำให้คำสอนผิดเพี้ยนไป น่าจะมีการปฏิรูปและองค์กรที่เกี่ยวข้องน่าจะมีการปรับเปลี่ยน ท่านประธานจึงนำเรื่องนี้มาเป็นวาระพิเศษต่างหาก และเริ่มดำเนินการแล้ว" นายวันชัย กล่าว
นสพ.แนวหน้า


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช