ประชาสัมพันธ์เพื่อหาทุนในการปกป้องพระธรรมวินัยและพระศาสนา

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และได้ดำเนินการหาทุนบริสุทธิ์ 
โดยได้รับคำแนะนำในการดำเนินจากท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ เพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา (สนับสนุนนโยบายคณะ คสช.)  จึงได้ทำหนังสือกราบเรียน และขอความสนับสนุนทุนในโครงการจากท่านที่ศรัทธา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านได้พิจารณาและขอการสนับสนุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป (ท่านผู้ศรัทธามอบทุนในโครงการ 20 ล้านบาท ขอมอบพระเครื่องชุดเบ็ญจภาคี ตามภาพให้เป็นสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก ) รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อตั้งมูลนิธิ ส่วนหนึ่งนำไปดำเนินโครงการด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนาที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ ดำเนินการ และถวายท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที
ส่วนหนึ่งถวายในโครงการสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตามหาบัว
  ศรัทธาโทรสอบถามที่ 0846514822
สมเกียรติ กาญจนชาติ
          พระเครื่องชุด เบญจภาคี ๕ องค์
    ที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
                พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระเครื่องทุกองค์ของพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง ได้บันทึกข้อมูลการอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ไว้ในประวัติศาสตร์ที่
ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องNGO สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
ข้อมูลวารสารอาสาพัฒนาประเทศไทย ที่ผู้รักชาติต้องอ่านและศึกษา


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช