มหาชนร่วมปกป้องพระธรรมวินัย ประวัติศาสตร์ที่งดงามของชาติไทย

ภาพจาก คุณ ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา


สมเด็จพระสังฆราชยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม
ช่วยแชร์ให้มากๆครับเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนาและพระธรรมวินัย
เดลินิวส์ 30/4/2542
สังฆราชชี้ขาด ธัมมชโย ปาราชิกต้องสึก ใน 3 วันหรือลงมติ 
ธรรมกายวุ่นหนัก เรียกประชุมด่วน
สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้จับ "ธัมมชโย"สึก ฐานปาราชิกขาดจากความเป็นสงฆ์ เอาสมบัติวัดเป็นของตัว ต้องถูกจัดการเด็ดขาด เช่นเดียวกับผู้ไม่ใช่พระแต่ปลอมเป็นพระ ทำความเศร้าหมองเสื่อมเสียแก่สงฆ์ในศาสนาพุทธ ตรัสชัดพระต้องถือธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ยึดติดกับอำนาจ เงินทอง สมณศักดิ์ ยอมสละชีวิตรักษาธรรมะได้ 


ข้อมูลที่
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.258806637498779.62591.161446187234825/297363560309753/?type=3&theater

ขอให้ศึกษาข้อมูลและช่วยแชร
เรื่องความมั่นคงของสถาบันพระศานา ศึกษาขบวนการทำลายสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้งที่ ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา โปรดช่วยแชร์เพื่อพ่อ ข้อมูลที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2014/11/blog-post_26.html?m=1ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช