ข่าวดีในรอบ 10 ปี ! ในหลวงทรงหายประชวรแล้ว เสด็จทุ่งมะขามหย่อง


ข่าวดีในรอบ 10 ปี !

ในหลวงทรงหายประชวรแล้ว
เสด็จทุ่งมะขามหย่องพรุ่งนี้

เผย 'ในหลวงทรงหายจากประชวรแล้ว

องคมนตรีเผย "ในหลวง" ทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว ทรงพระดำเนินเองได้ในระยะ 50 ก้าว โดยไม่ใช้ธารพระกร (ไม้เท้า) ไม่นานจะเสด็จฯออกจากโรงพยาบาลได้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และได้หารือกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ หลังจากราษฎรใน อ.เสริมงาม ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสำนักราชเลขาธิการ เพื่อขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสริม ต.เสริมกลาง และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรและการบริโภค
พล.อ.อ.ชลิต กล่าวตอนหนึ่งกับประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานว่า ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความพอพระราชหฤทัยที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับสองโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ ไว้ในโครงการพระราชดำริแล้ว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแล และให้งานสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว หากประชาชนจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ขอให้อธิษฐานให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง
    
ทั้งนี้ พล.อ.อ.ชลิตได้กล่าวกับประชาชนด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว ทรงพระดำเนินได้ 50 ก้าวโดยไม่ต้องใช้ธารพระกร (ไม้เท้า) คาดว่าไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลได้
   
 


เสด็จท่าน้ำศิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เพื่อติดตามโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 22 พ.ค. ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.นี้ เพื่อติดตามโครงการพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริที่ทรงสร้างไว้ และนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อปี 2538 โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนัทธี บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายดิสธร วัชโรทัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง เวลา 17.30 น. โดยเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช เวลา 16.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที พร้อมกันนี้ พระองค์จะถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย จากนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดงชุดต่างๆ ประกอบด้วย ชุดการแสดง ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ ชุดรำกิ่งไม้ เงินทอง รำโคม และการขับเพลงเรือ ส่วนการแสดงม่านน้ำเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทรงเกี่ยวข้าวเมื่อปี 2538 ประวัติพระสุริโยทัย สายน้ำแห่งการเกิดอุทกภัย และระบำสายน้ำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย และการซ้อมริ้วขบวน การขับเพลงเรือ และการแสดงม่านน้ำ ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคม จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนวันจริงอีกครั้ง พร้อมกันนี้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม ทางจังหวัดฯ จะแจกสูจิบัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และทรงเปิดคันบังคับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่อง ไปยังพื้นที่การเกษตร จำนวน 1 หมื่นชุดให้กับประชาชนที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จ  นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการกำชับให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่สำหรับรองรับประชาชน ที่คาดว่าจะเดินทางมาเฝ้าฯรับเสด็จเป็นจำนวนมาก โดยได้กำหนดให้ส่วนของข้าราชการเฝ้าฯรับเสด็จอยู่ริมสระสองฟากข้างของพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ ส่วนคลื่นมหาชนที่เดินทางมา ให้เฝ้าฯรับเสด็จชื่นชมพระบารมีรอบสระน้ำทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งจะมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชานุสาวรีย์มายังพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ โดยในการเตรียมเสด็จใช้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงาน 9,000 คน

ข่าว : ไทยรัฐ-คมชัดลึก24 พฤษภาคม 2555
สมเด็จพระราชินีเสด็จฯประกอบพิธีเททองพระพุทธชยันตี


ข่าว : สำนักพระราชวัง24 พฤษภาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช