มหาเถรสมาคม-คณะสงฆ์ไทย มีแต่ขอ ควรนำมาศึกษาแก้ไข


150 ล้าน !
งบประมาณพุทธชยันตี

คณะสงฆ์ขอรัฐบาลพี่มีแต่ขอ VS พี่มีแต่ให้


มหาเถรสมาคม-คณะสงฆ์ไทยธัมมชโย-วัดพระธรรมกาย
ทำอะไรก็แบมือขอเงินรัฐบาลมาจัดงาน ทั้งๆ ที่เงินศาสนสมบัติกลางมีเป็นพันๆ ล้าน ก็ไม่เคยนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนา ดูสิ แค่เงิน 150 ล้าน จัดงานพุทธชยันตี ก็ยังต้อง ขอ ขอ ขอ
ทำอะไรก็ทำเอง คิดโครงการเอง หาเงินเอง จัดได้เอง ไม่ต้องพึ่งพามหาเถรสมาคม แถมยังสามารถทำงานช่วยประเทศได้อีก เช่นโครงการตักบาตรพระล้านรูปเพื่อช่วยเหลือพระในภาคใต้ ไม่เห็นขอเงินจากรัฐบาล ไม่ขอไม่ว่า ยังอาสา "ให้" อีกครม.อนุมัติงบฯ 150 ล้านบาท จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 150 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมในงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามที่สำนักพระพุทธศาสนาเสนอเพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

1.การสัมมนาพุทธศาสนิกชนนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 54 ล้านบาท

2.สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน องค์ ฉลองพุทธชยันตี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จำนวน 30 ล้านบาท

3.งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี พิธีเททองหล่อพระ แห่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น ณ ท้องสนามหลวง และศาสนกิจร่วมกับองค์กรพุทธอื่นๆ จำนวน 30 ล้านบาท

4.งานฉลองพุทธชยันตี ณ พุทธมณฑล และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ จำนวน 16 ล้านบาท และ

5.การประชาสัมพันธ์งานพุทธชยันตี จำนวน 20 ล้านบาท

นอกจากนั้น ครม.ยังอนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-8มิ.ย. รวม 15 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเป็นกรณีพิเศษ


ที่มา : ข่าวสด
9 พฤษภาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช