ประวัติศาสตร์ ทุ่งมะขามหย่อง พื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่องภาพประวัติศาสตร์ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง 14 พฤษภาคม 2539


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,  kanchanapisek.or.thเฟซบุ๊ก รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ถวายอารักขาความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่จะเสด็จในวันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคมนี้ โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทหาร นายตำรวจ ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม


ทุ่งมะขามหย่อง           โดยหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง ในวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช และในเวลา 17.30 น. จะเสด็จถึงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย เจ้าพนักงานราชพิธีอัญเชิญพวงมาลัยเข้าถวายแล้วพระราชทานไปถวายสักการะ ที่โต๊ะหมู่หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบพระราชานุสาวรีย์

           นอกจากนี้ พระองค์จะเสด็จไปยังศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและผลิตผลทางการเกษตร โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินแปลงนาที่ทรงเกี่ยวข้าว

           จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังศาลากลางน้ำทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม "ทุ่งมะขามหย่อง พื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที แล้วจึงเสด็จต่อไปยังพระตำหนักสิริยาลัย พักผ่อนพระอิริยาบถ และเสวยพระกระยาหารค่ำ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำกระทงสายจำนวน 2,500 กระทงลอยตามแม่น้ำเจ้าพระยา จะไหลผ่านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย ตรงข้ามกับวัดไชยวัฒนาราม 

           นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีความพร้อมทางด้านการแสดงพื้นที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯขอให้ไปรวมตัวกันที่ทุ่งภูเขาทอง ก่อนเที่ยงวันที่ 25 พฤษภาคม จะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ จากนั้นจะมีรถรับผู้ที่เข้าเฝ้า ทางจังหวัดได้เตรียมสูจิบัตรไว้แจก ภายในสูจิบัตรจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดประตูระบายน้ำผันน้ำจากทุ่งมะขามหย่องเข้าแปลงนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 พระบรมฉายาลักษณ์ทรงเกี่ยวข้าวและทอดพระเนตรกิจการต่อเนื่องในโครงการผลการทำนา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 และยังมีพระบรมฉายาลักษณ์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จะเป็นสูจิบัตรที่ทรงคุณค่าประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

           ทางด้าน พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมกำลังไว้พร้อมโดยใช้กำลังตำรวจจากปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ตำรวจน้ำ ตำรวจสรรพาวุธ ตำรวจนครบาล ตำรวจ 191 และตำรวจสันติบาล รวม 2,000 นาย กระจายกำลังตั้งแต่ถนนเขตติดต่อจาก จ.ปทุมธานี จนถึงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย บนถนนสาย 347
           นอกจากนี้ภายในบริเวณพระราชานุสาวรีย์ จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม จนถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงและกลับ กำลังตำรวจอีกส่วนหนึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทางสำหรับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงให้นำรถไปจอดที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา ทางจังหวัดจะมีรถบริการรับส่ง เริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 13.00 น.โดยรับมาส่งที่ทุ่งมะขามหย่องhttp://www.facebook.com/thaihistory

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช