บ.ก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช. กับพวก กวาดเละงานรับเหมา ปตท. 91 ล้าน ใช้“นอมินี”ถือหุ้นแทน สาวลึก 5 ปีย้อนหลัง ฟันรายได้กระฉูด 1,500 ล้าน


 
ซ้ำรอย“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ”พบ บ.ก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช. กับพวก กวาดเละงานรับเหมา ปตท. 91 ล้าน ใช้“นอมินี”ถือหุ้นแทน สาวลึก 5 ปีย้อนหลัง ฟันรายได้กระฉูด 1,500 ล้าน
          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ของบริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด (ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถือหุ้นในช่วงก่อตั้ง) เพียงคนเดียว หากยังเป็นขุมทรัพย์ของนายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แกนนำแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า นายก่อแก้วยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีเงินลงทุน 58,018,897.01 บาท จากสินทรัพย์ทั้งหมด 82,936,223.60 บาท มีหนี้สิน 8,883,264.19 บาท
          นายก่อแก้วระบุว่า
          “ถือหุ้นบริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 112,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ37.50 % โดยให้นายประคัลภ์ ธวัชปีดิพงษ์ (หุ้นส่วนธุรกิจ) ถือหุ้นแทน 37,250 หุ้น และนายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล (หุ้นส่วนธุรกิจ) ถือหุ้นแทน 37,250 หุ้น
          จากงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่ารวม 150,556,300.76 บาท ดังนั้นมูลค่าในส่วนของผู้ยื่น = 0.375*150,556,300.76 หรือ =56,458,612.78 บาท”
          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับว่าจ้างจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2551 -2554 อย่างน้อย 4 ครั้งวงเงินรวม 91,580,600 บาท ได้แก่
1.จ้างก่อสร้างอาคารและงานโยธา สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ส่วนขยาย วันที่ 3 ก.ย. 2551 จำนวน 35,990,000 บาท
2.จ้างปรับปรุงระบบท่อทางและติดตั้งระบบผสมน้ำมัน GASOHOLคลังน้ำมันโขนง วันที่ 25 ก.ย. 2551 จำนวน 33,450,600 บาท
3.จ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการฯ ปตท.สาขาลาซาล กทม. 24 ต.ค. 2553 1จำนวน 12,140,000 บาท
4.จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตภาคเหนือแบบ Unit Price Contract วันที่ 21 มิ.ย. 2554 จำนวน 10,000,000 บาท
          รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,580,600 บาท
          ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จดทะเบียนวันที่ 30 มีนาคม 2536 ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 729/147 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล และนายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ เป็นกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 นายประคัลภ์ และนายพงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นเท่ากันคนละ 149,750 หุ้น หรือ 49.91%
          ผลประกอบการ 5 ปี ย้อนหลังมีรายได้รวม 1,500,868,508 บาท กำไรสุทธิ 92,562,231 บาท แบ่งเป็น
ปี 2553 มีรายได้ 267,418,816 บาท กำไรสุทธิ 16,000,204 บาท สินทรัพย์ 189,235,059 บาท
ปี 2552 รายได้ 415,935,783 บาท กำไรสุทธิ 26,895,114 บาท
ปี 2551 รายได้ 337,690,976 บาท กำไรสุทธิ 18,343,819 บาท
ปี 2550 รายได้ 283,069,887 บาท กำไรสุทธิ 18,992,402 บาท
ปี 2549 รายได้ 196,753,046 บาท กำไรสุทธิ 12,330,692 บาท
          ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ได้รับว่าจ้างเป็นปรึกษาประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์โครงการวางท่อก๊าซให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างน้อย 13 โครงการวงเงินหลายสิบล้านบาท
          (ตอนหน้า เครือข่ายขุมทรัพย์ หุ้นส่วน “ก่อแก้ว”กับพวก)

งานรับเหมาที่ ปตท. ว่าจ้าง บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่มา:สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช