ผู้นำชาวพุทธโลกในงานพุทธชยันตีตัวจริง


"WE NEED PEACE NO VIOLATION !"
สุนทรพจน์ยิ่งลักษณ์กลางงานพุทธชยันตี
แต่เธอมาสายนะฮะ สงสัยสันติภาพก็คงจะสายตาม
THE LAST LADY

แขกผู้มาก่อน กับ เจ้าภาพผู้มาทีหลัง
ราชปักษาโชว์THE LEADER OF BUDDHAJAYANTI
ผู้นำชาวพุทธโลกในงานพุทธชยันตีตัวจริงยงยุทธฯ ตัวสำรองยิ่งลักษณ์ สุภาพสตรีคนสุดท้าย
เรียกเป็นภาษาอังกฤษจีนไทยว่า "เดอะ บ๊วย เลดี้"


วันเดียวกัน แต่คนละเวที

ข่าวว่า วันเปิดงานพุทธชยันตีที่ประธานาธิบดีราชปักษาแห่งศรีลังกาเข้าร่วมงานตลอดเวลานั้น นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็กำลังวุ่นอยู่กับรายการสัมภาษณ์นักข่าวซีเอ็นเอ็นที่ทำเนียบรัฐบาล อีกด้านหนึ่งก็ทุ่มสรรพกำลังเพื่อจะผ่านร่างพระราชบัญญัติปรองดองอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู จนฟลาวน์ไปในที่สุด นี่ละกระมังที่ท่านว่า "เวลาควรช้าพลันหุนหัน เวลาควรหุนหันพลันชักช้า" เหมือนจับปลาสองมือ สุดท้ายก็พลาดทั้งคู่ เพราะเมื่อเดินหมากพลาดตาเดียว ก็แพ้ทั้งกระดาน งานเพื่อประเทศชาติศาสนาต้องการคนจริงใจไม่จิงโจ้ยิ่งลักษณ์โชว์
โชว์เมืองไทยมันไม่เท่ห์ ต้อง CNN สิคะ
แบบว่าระดับนายกฯเมืองไทยต้องโกอินเตอร์NO YINGYUK

สันติภาพที่ "มาสาย" ของยิ่งลักษณ์


"ยิ่งลักษณ์" ประกาศกลางที่ประชุมชาวพุทธโลก ชี้เวลานี้ประเทศไทยต้องการสันติภาพ ขณะที่ที่ประชุมชาวพุทธประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร เรียกร้องทุกรัฐบาลทั่วโลกยุติความขัดแย้งทางการเมือง...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ มีการประชุมประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายมหินทรา ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้เดินทางมาร่วมการประชุม พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งครั้งนี้ครบวาระ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการฉลองพุทธชยันตี เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกเห็นว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ รวมทั้งมีหลักคำสอนที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรงและสอนให้มวลมนุษย์เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเรื่องของสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงนั้น เวลานี้เหมาะสมกับประเทศไทย ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั่วไปจะได้ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญในพุทธธรรม และก่อให้เกิดความสงบสุข ความสงบ แก่พุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

ด้าน นายมหินทรา กล่าวว่า ตนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการบริหารประเทศ โดยผู้นำของศรีลังกาได้ใช้หลักธรรมนี้บริหารประเทศมาหลายทศวรรษแล้ว โดยใช้หลักอหิงสา มีเมตตาธรรมกับผู้อื่น รู้จักการเสียสละให้อภัย ถึงแม้ว่าในศรีลังกาจะเคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ก็ผ่านพ้นด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้น หากผู้นำทั่วโลก นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้บริหารประเทศด้วยหลักอหิงสา คือ หลีกเลี่ยงความรุนแรง ไม่เบียดเบียนและเคารพในชีวิตของผู้อื่น เชื่อว่า ทั่วโลกจะไม่เกิดความไม่ความขัดแย้ง จะทำให้โลกเกิดความสงบสุขและเกิดสันติภาพได้เปิดอีก 8 ปฏิญญากรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมา มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมนุษยชาติทั่วทั้งโลกในการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ พวกเราจึงควรเพียรพยายามอย่างไม่หยุดหย่อน และเผยแผ่หลักคำสอนเรื่องสันติภาพแก่ชาวโลก

2. ด้วยตระหนักว่า ความขัดแย้งในโลกมีความซับซ้อนหลายมิติ คือ มิติทางด้านบทบาททางสังคม มิติทางด้านปฏิสัมพันธ์แห่งความรับผิดชอบทางด้านสังคม และมิติทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ พวกเราจึงเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลทั่วโลกเป็นนักปฏิบัติจริง และส่งเสริมการอภัยกัน โดยช่วยกันให้ยุติความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองในโลก

3. ด้วยตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนของอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโลก พวกเราจึงส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

4. เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ในสังคม ทั้งทางด้านจิตใจ จริยธรรม และสติปัญญา พวกเราจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ซึ่งพระพุทธศาสนาทุกนิกายได้อนุรักษ์สืบทอดมาอย่างหลากหลาย

5. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และให้การสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการตั้งศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับชาวพุทธโลก ณ พุทธมณฑลให้เป็นจริงขึ้นมา

6. พวกเรายินดีต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสมาคม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

7. พวกเราจะธำรงรักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าของโครงการโครงการพระไตรปิฎกฉบับสากล และโครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา และ

8. พวกเราขอยกย่องความร่วมมือกันขององค์การยูเนสโก รัฐบาลประเทศเนปาล ภาคธุรกิจ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการเสนอมาตรการให้มีการสอดส่องดูแล และลดมลพิษทางอากาศ ที่ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นประมุขสงฆ์ และพระสงฆ์จากทั้ง 85 ประเทศ รวมประมาณ 1
,000 รูป ได้เดินทางไปยังลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม พร้อมทั้งประกอบพิธีธรรมยาตรา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ซึ่งจะมีการจัดสร้างขึ้นที่พุทธมณฑลเป็นครั้งแรกของโลกด้วย

ส่วนที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 พร้อมทั้งกล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติสนับสนุนการจัดงานพุทธชยันตี 2
,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามมติของเถรสมาคม (มส.) อย่างเต็มที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 3 วัน คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมาก ให้มีความเหมาะสมกับการเฉลิมฉลองครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยกำหนดให้ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงาน

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา และเป็นวันครบรอบ 2
,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอดี จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป รอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา การแสดงธรรมลีลาวิสาขบูชาพุทธชยันตี และพิธีเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นสู่ภูเขาทอง

ข่าว : ไทยรัฐ
3
มิถุนายน 2555วู้..ว้าว เส้าหลินโชว์ !
พุทธชยันตีมีทีเด็ด
เชิญพระวัดเส้าหลินแสดงกายกรรมโชว์
เป็นบุญตา !


ภาพพระวัดเส้าหลินแสดงกายกรรมโชว์
ที่มหาจุฬาฯวังน้อย เฉลิมฉลองพุทธชยันตี
 
คนไทยชมแล้วตาค้าง
ดูสิ ขนาดแม่ชียังอดใจไม่ไหว
ต้องควักกล้องดิจิตัลขึ้นมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเลย


ว่าแต่สู้ของเราได้เร้อ..ดูไปแล้วแค่ของเด็กๆ
พระไทยมีดีกว่าที่คิด Take a look..แอ่นแอ้น..!
"ปิดถนนเดินธุดงค์"
พระวัดเส้าหลินทำได้หรือเปล่า ?

แต่ธรรมกายของเราทำสำเร็จมาแล้ว
ระดับราชบัณฑิตเชียวนะนั่น ทำเป็นเล่นไป

รู้แล้วจะหนาว...นี่ก็ระดับชั้นธรรม ดูสีหน้าสิ เคร่งเครียดเชียว แสดงปาฏิหาริย์ลงมาจากยอดเขาพระพุทธบาทเชียวนะครับ จำแลงกายเป็นสมุนธัมมชโยอย่างสง่าผ่าเผย สมกับภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาความรู้ที่ได้สั่งสมอบรมมา และเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งนัก ต่อไปคงได้เลื่อนเป็นรองสมเด็จฯ


ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2 มิถุนายน 2555แน่นเอี๊ยด แต่กลวงโบ๋ !
โปรแกรมสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก
อัดรายการแต่เช้ายันดึก ยังไม่หายเจ๊ตแล็กเลย ได้น้ำได้เนื้ออะไรไปบ้างก็ไม่รู้ เพราะมีแต่คนหน้าเก่าๆ เอาเรื่องเก่าๆ เข้าประชุม มันก็ไม่ต่างไปจาก "เหล้าเก่าในขวดใหม่" แบบว่าย้ายจากอเมริกาไปประชุมที่ไทยเท่านั้น วันที่ 7-8-9 เดือนนี้ ก็จะมีสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก แบบเดียวกันเด๊ะอีก แหมขยันแบบนี้ พระพุทธศาสนาคงจะก้าวหน้าที่สุดในโลกแน่แท้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม
ประธานสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ปีกลายก็เสด็จฯมาประทานโอวาทแก่สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาที่อริโซน่าแล้ว ปีนี้ก็เรียกพระธรรมทูตไปรับฟังโอวาทอีก สงสัยจะคนละเวอร์ชั่น จึงให้ไม่หมดซะทีศาสตราจารย์ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.
สุดยอดนักพูดในสมัยปัจจุบัน พูดน้ำไหลไฟดับ แต่ละเรื่องพระธรรมทูตต้องอ้าปากค้าง ว่าท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสุดกู่จริงๆ แต่ทำเป็นจริงเป็นจังไม่สำเร็จซักเรื่อง อดข้าวน่ะไม่ว่า แต่ขอโม้ไว้ก่อนนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพุทธฯ
มามาดใหม่ในรายการ "จ้อรายวัน" รับจ็อบออกแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระสงฆ์องค์เณร ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ทั้งๆ ที่ตัวเองก็หน้าดำคร่ำเคร่งอยู่แล้ว ยังสู้อุตส่าห์จะปะแป้งให้คนอื่นอีก เฮ้อ !นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ควบคุมสำนักพุทธฯ

ต้องถือว่าเป็นอัจฉริยะ เพราะเข้ามาคุมงานได้ไม่เท่าไหร่ ก็ขึ้นเวทีพูดเรื่องพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้ลึกซึ้งประหนึ่งบวชมานาน ขอให้คุมสำนักพุทธฯไปอีกซักสิบสมัยนะท่านนะ กิจการพระศาสนาจะได้เจริญ

ซ้าย : พระพรหมเมธี หรือเจ้าคุณจำนงค์ วัดสัมพันธวงศ์ สมุนธัมมชโย มาคุยโวเรื่องกิจการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขณะที่กิจการพระธรรมทูตภายในประเทศนั้นป่นปี้ เพราะยกกิจการให้แก่ธรรมกายไปบริหารหมดแล้ว

ขวา : พระพรหมสุธี หรือท่านเจ้าคุณเสนาะ วัดสระเกศ หลังจากโดนมรสุมเรื่องวัดโสธรวรารามก็เก็บตัวเงียบมานาน วันนี้ฤกษ์ดี ยาตราออกจากตำหนักสมเด็จวัดสระเกศไปไกลถึงวังน้อยอยุธยา ใครได้ฟังเจ้าคุณเสนาะพูดก็ต้องถือว่าเป็นบุญตา


อธิการบดีถวายสักการะแก่รองอธิการบดี
ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ในวงการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเชียว
ยังไม่หมดครับ ยังไม่หมด
แหมหลายตำแหน่งยังรับได้ ดอกไม้หลายพุ่มคงสบายนะขอรับหน้าเก่าๆ กากี่นั้ง
เสร็จจากรับฟังโอวาทแล้วยังมีบรรยายพิเศษให้ฟังอีกนะครับ
อย่าเพิ่งหลับก่อนล่ะ 2600 ปีมีครั้ง
 

ใครเป็นใครใน
"การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ"


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดการประชุมสัมมนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน เอ  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยในภาคเช้าเมื่อเวลา 09.10 น. พระธรรมโกศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

จากนั้น เมื่อเวลา 09.30 น. เสวนา เรื่อง บทบาทและความคาดหวังของพระธรรมทูต โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และพระธรรมเจติยาจารย์ กรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมา เมื่อเวลา 11.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ จากนั้น นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน และในภาคบ่าย เวลา 13.30 น. บรรยาย เรื่อง  "ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต : ผลการศึกษาจากการทบทวนเอกสาร" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมา เมื่อเวลา 14.00 น. กิจกรรมระดมสมอง (แบ่งตามโซนทวีป) ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย ดำเนินรายการโดย ประธานสมัชชา ประธานสหภาพสงฆ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะ

จากนั้น เมื่อเวลา 20.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ" โดย พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อเวลา 22.00 น. พิธีปิดการประชุมสัมมนา โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

 http://www.alittlebuddha.com/ 
ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2 มิถุนายน 2555
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช