โอกาศพิเศษบริจาคบูชา สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
โครงการหาทุนจัดทำหนังสือ จารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา 
ในโอกาศพิเศษ บริจาคเพื่อจัดพิมพ์หนังสือถวาย สมเด็จพระสังฆราช 80,000บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ให้ท่านผู้มีศรัทธาหนึ่งองค์ โทร 084-6514822 สมเกียรติ กาญจนชาติ และบันทึกภาพพระของท่านไว้ในประวัติศาสตร์ บน facebook ที่www.facebook.com/thaihistory สำหรับผู้ที่ร่วมสร้างบุญบารมี จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม (มีจำนวนจำกัด)

ข้อมูลประวัติศาสตร์ บน facebook ที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=404806306232144&set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3&theater

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช