ในหลวง โปรดเกล้าฯให้กระทรวงพาณิชย์ ทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ”


ถวายสิทธิบัตร "ในหลวง"

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 21:15 น.
วันนี้ ( 11 มิ.ย.)  ที่ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการประดิษฐ์ “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ”
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเป็นที่ประจักษ์ และทรงให้ความสำคัญต่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก ได้ทรงยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ต่างๆของพระองค์ ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วรวม 11 ฉบับ แต่ละฉบับได้ใช้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย
สำหรับสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ฉบับนี้ต่อยอดมาจากกังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศอัดอากาศและดูดน้ำ ซึ่งเป็นสิทธิบัตร 2 ฉบับแรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายเป็นการประดิษฐ์จากพระราชดำริในการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเสียได้ดี ทำงานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าฯถวายจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรเลขที่ 29091 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 53
นอกจากนี้ เนื่องในโอกาส 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธ.ค.54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ฉบับนี้ให้มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปติดตั้ง ณ สระมุจจลินท์ วัดพระศรีมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่น้ำกำลังจะเน่าเสีย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช