รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าไว้อย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ อ่านแล้วจะเข้าใจไม่ต้องแปล


เปิดหน้า 2 มาตราดัง !

68 291

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าไว้อย่างไร
ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่

อ่านแล้วจะเข้าใจไม่ต้องแปล
มาตรา 68

มาตรา 291คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน4 มิถุนายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช