ต้อง CNN สิคะ แบบว่าระดับนายกฯเมืองไทยต้องโกอินเตอร์


ปูเป็น "ประธาน" เปิดหอฉันวัดพะเยา
นับว่าเป็นกุศโลบายอันแยบยล
เพราะงานพุทธชยันตีที่มหาเถรสมาคมจัดนั้น ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลก แต่หนูปูบอก "เดี้ยนไม่ว่าง" ตั้งให้ยงยุทธเป็นประธานแทน พอพิธีเปิดหอฉัน แม่คุณกลับว่างทันที ก็ไม่รู้ว่าเป็นนายกฯของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นกันแน่ ?
"ปู" ทำบุญเปิดหอฉันวัดเชียงบาน ชาวพะเยากว่า 2,000 คนต้อนรับแน่น

วันที่ มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานการปฏิบัติภารกิจของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางจากฝูงเครื่องบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพมหานคร เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดพะเยา อีกทั้งพบปะประชาชน ณ วัดเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ก่อนจะตรวจเยี่ยมกว๊านพะเยาด้านเหนือ บริเวณสะพานขุนเดช ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวก่อนการเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุภารกิจครั้งนี้เพื่อตรวจดูแหล่งเก็บน้ำกว๊านพะเยา ที่ จ.พะเยา เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นที่ประกอบอาชีพของประชาชน ดังนั้น หากมีการปรับพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มเติม เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย

ส่วนการลงพื้นที่ตรวจเส้นทางรองรับน้ำ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วนั้น ยังไม่มีกำหนดการว่าจะลงพื้นที่เมื่อใด แต่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ก่อน

ต่อมาเวลา 11.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมด้วยยงยุทธ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานฉลองหอฉันแสงตะวันและศรัทธาร่วมใจ วัดเชียงบาน หมู่ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง นางสาวอรุณี ชำนาญยา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร และนายไพโรจน์ ตันบรรจง  กรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พล.ท.พงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว. ตลอดจน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย และข้าราชการมาให้การต้อนรับจำนวนมาก นอกจากนี้มีประชาชนชาวพะเยา กลุ่มเสื้อแดงในพะเยาตามอำเภอต่างๆ มารอให้การต้อนรับกว่า 2,000 คน

ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้หลังจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้กดปุ่มเปิดป้ายหอฉันแสงตะวันและศรัทธาร่วมใจ เรียบร้อยแล้ว ได้เดินพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ จากนั้นพักรับประทานอาหารที่ทางชาวศรัทธาวัดเชียงบานได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับ ก่อนที่จะปราศรัยขอบคุณชาวพะเยาที่เลือกพรรคเพื่อไทย (พท.) มาเป็นรัฐบาล จากนั้นเวลา 13.40 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ติดตามและคณะ ส.ส.ทั้งหมด เดินทางมุ่งหน้าเข้าจังหวัดพะเยา สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ และจุดสุดท้ายคือติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริการพัฒนากว๊านพะเยา ณ สะพานขุนเดช ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในช่วงบ่าย


'ปูเป็นประธานเปิดงานพุทธชยันตีที่วัดพระสิงห์


เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธาน ในงานฉลองพุทธชยันตี  2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประพล  มิลินทจินดา รองประธานมูลนิธิและผู้จัดการมูลนิธิพระรัตนตรัย เข้าร่วมพิธี

อันดับแรก น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ชมขบวนที่เดินทางจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เข้าสู่วัดพระสิงห์ ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุจากวัดพระเขี้ยวแก้วประเทศศรีลังกา ที่อยู่บนคชาธาร (หลังช้าง) พรายเอกสิทธิ์ รวมถึงขบวนอัญเชิญธงพุทธยันตี 85 ชีวิต ขบวนหญิงสาวในชุดล้านนาโปรยดอกไม้ ขบวนกองล้านนา ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ เสลี่ยงอัญเชิญพระแก้วมรกตโบราณ พระพุทธชยันตีพระคันธารราฏร์ พระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หลังจากนั้น ม.ล.ปนัดดาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุขึ้นสู่วิหารหลวง ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้อัญเชิญเครื่องสักการะขึ้นบนวิหารหลวง และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายประพล  กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกที่เรียกว่า พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี สำหรับเชียงใหม่จัดงานฉลองขึ้นระหว่างวันที่ 11-20  พฤษภาคมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


ข่าว : ข่าวสด-คมชัดลึก
3
 มิถุนายน 2555
"WE NEED PEACE NO VIOLATION !"
สุนทรพจน์ยิ่งลักษณ์กลางงานพุทธชยันตี
แต่เธอมาสายนะฮะ สงสัยสันติภาพก็คงจะสายตาม
THE LAST LADY

แขกผู้มาก่อน กับ เจ้าภาพผู้มาทีหลัง
ราชปักษาโชว์THE LEADER OF BUDDHAJAYANTI
ผู้นำชาวพุทธโลกในงานพุทธชยันตีตัวจริงยงยุทธฯ ตัวสำรองยิ่งลักษณ์ สุภาพสตรีคนสุดท้าย
เรียกเป็นภาษาอังกฤษจีนไทยว่า "เดอะ บ๊วย เลดี้"


วันเดียวกัน แต่คนละเวที

ข่าวว่า วันเปิดงานพุทธชยันตีที่ประธานาธิบดีราชปักษาแห่งศรีลังกาเข้าร่วมงานตลอดเวลานั้น นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็กำลังวุ่นอยู่กับรายการสัมภาษณ์นักข่าวซีเอ็นเอ็นที่ทำเนียบรัฐบาล อีกด้านหนึ่งก็ทุ่มสรรพกำลังเพื่อจะผ่านร่างพระราชบัญญัติปรองดองอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู จนฟลาวน์ไปในที่สุด นี่ละกระมังที่ท่านว่า "เวลาควรช้าพลันหุนหัน เวลาควรหุนหันพลันชักช้า" เหมือนจับปลาสองมือ สุดท้ายก็พลาดทั้งคู่ เพราะเมื่อเดินหมากพลาดตาเดียว ก็แพ้ทั้งกระดาน งานเพื่อประเทศชาติศาสนาต้องการคนจริงใจไม่จิงโจ้ยิ่งลักษณ์โชว์
โชว์เมืองไทยมันไม่เท่ห์ ต้อง CNN สิคะ
แบบว่าระดับนายกฯเมืองไทยต้องโกอินเตอร์


http://www.alittlebuddha.com/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช