"เลี้ยงพระทั่วโลก" ฉลองพุทธชยันตี แต่ตัวเอง "เปิดหนี" ไปเปิดหอฉันที่พะเยา


ปูปิดทำเนียบ "เลี้ยงพระทั่วโลก" ฉลองพุทธชยันตี
แต่ตัวเอง "เปิดหนี" ไปเปิดหอฉันที่พะเยา

อา..หรือว่ายิ่งลักษณ์จะไม่เอากับพระมหาเถรจริงๆ เพราะนับตั้งแต่งานมาฆบูชาจนถึงงานวิสาขบูชาพุทธชยันตี ไม่มีแม้แต่เงาของยิ่งลักษณ์เข้าไปร่วมงานกับมหาเถรสมาคม มีแต่ตั้งรองนายกฯบ้าง รัฐมนตรีสำนักนายกบ้าง ไปเป็นประธานแทน ขนาดในทำเนียบรัฐบาลแท้ๆ ตัวหัวหน้าคือนายกรัฐมนตรียังไม่ยอมอยู่รับแขก เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ?เวทีแห่งนี้ไม่มียิ่งลักษณ์มาฆบูชาพุทธชยันตีที่วัดสระเกศ ไม่มียิ่งลักษณ์แต่งานพุทธชยันตีที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ ยิ่งลักษณ์ไปค่ะ
เป็นประธานอ่านเองเลยนะคะ
ต้องเวทีนี้สิไม่พลาด ตื่นเช้าแต่งชุดขาวออกบ้านไปแต่ไก่โห่ดูสิ เช้าหรือไม่เช้า ตีนฟ้าเพิ่งยก ไฟตลาดประตูน้ำยังไม่ทันปิดเลยพร้อมเพรียงเรียงหน้า ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งปวงงานเพื่อชาติศาสนา ก็ต้องสามัคคีกันล่ะค่ะ ไม่มีค่าย
ดูแต่ท่านราชบัณฑิตยังสู้อุตส่าห์มาเป็นประธานแทนสมเด็จพระสังฆราชเลยSame Time  Same Day
ที่ว่าง แต่คนไม่ว่าง

วันที่ 3 มิถุนายน 2555 ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลมีงานทำบุญเลี้ยงพระธรรมทูตจากทั่วโลกที่รัฐบาลไทยนิมนต์มาร่วมฉลองพุทธชยันตี เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา กลับปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจที่จังหวัดพะเยา โดยได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นประธานในงานแทนท่านนายกฯไม่อยู่เหรอ ?(ขวา) นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขณะที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ซ้าย) ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่านายนิวัฒน์ธำรงนั้น ไม่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานแต่อย่างใด ความยิ่งใหญ่ของงานพุทธชยันตีเป็นเช่นนี้นี่เอง


เปิดกรวย เปิดงานท่านประธานถวายสักการะแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ประเคนผ้าไตรสีพระราชนิยมพอดีท่านนายกฯติดภารกิจที่พะเยาน่ะครับ เลยให้กระผมมาต้อนรับแทน แต่เมนูอาหารทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ รสชาติไม่เคยเปลี่ยน ขอรับประกันจุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย


กราบพระประธาน
ถวายพัดรองพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. รับประเคนพัดรอง

ภาพพิธีในทำเนียบรัฐบาลต่อไปนี้ ไผเป๋นไผ ก็เชิญดูเอาเองเด้อ


มุมนี้กรรมการมหาเถรสมาคมมากันพร้อมหน้า นึกว่ารัฐบาลนิมนต์มาทำบุญที่ทำเนียบแล้วจะเจอนายกรัฐมนตรี ที่ไหนได้ ต่อไปสงสัยต้องเช็คข่าววงในซะแล้ว ว่านายกฯอยู่หรือไม่อยู่ถวายตาลปัตร

พระสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์


ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลถวายภัตตาหารเพล

 

พระสงฆ์ทั่วโลกให้พร

กรวดน้ำ


รับพร


สรุปแว่ เอ๊ย สรุปว่า
งานพุทธชยันตีนั้น ยิ่งลักษณ์โผล่เพียงแห่งเดียว คือศูนย์ประชุมสหประชาติรัฐบาลร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันนี้ (3 มิ.ย. 55) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมีคณะพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จำนวนกว่า 200 รูป นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

เมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงบริเวณพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายสักการะ ถวายพัดรอง แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะรัฐมนตรี ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรทางพระพุทธศาสนา ถวายพัดรองแด่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

จากนั้น 
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้สรุปว่า เนื่องด้วยในปี 2555 เป็นปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คณะสงฆ์และรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน ตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน ด้านวิชาการ เน้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นการจัดแสดงวิถีพุทธ คือวิถีไทย เป็นต้น

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ คณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติ พระสงฆ์อนุโมทนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ เสร็จแล้วพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติ ได้ฉันภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี


ข่าว : ทำเนียบรัฐบาล5 มิถุนายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช