กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) 2013


กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) 2013


สื่อและวัฒนธรรม
สถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพฯ


การประกาศ
สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯและสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีความยินดีที่จะประกาศ 2013 เรียกข้อเสนอสำหรับกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม


กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยประเทศรักษามรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาและแสดงให้เห็นถึงความเคารพสหรัฐวัฒนธรรมอื่น ๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 กองทุนมีส่วนช่วยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการปฏิบัติและวัตถุที่มีประวัติศาสตร์หรือที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและทั่วโลก กำหนดเส้นตายสำหรับการใช้งานการส่งเป็น 10 ธันวาคม 2012


ข้อเสนออาจจะถูกส่งในการสนับสนุนดังต่อไปนี้สามประเภทของโครงการ:


เว็บไซต์ A. วัฒนธรรมรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) อาคารประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตัวอย่างเช่นการบูรณะอาคารโบราณหรือประวัติศาสตร์เก็บรักษาโบราณส​​ถานหรือเอกสารจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเพื่อรักษา


บีวัตถุทางวัฒนธรรมจากคอลเลกชันพิพิธภัณฑ์เว็บไซต์หรือสถาบันที่คล้ายกันและมีวัตถุทางโบราณคดีและ ethnographic, ภาพวาด, รูปปั้น, ต้นฉบับและการอนุรักษ์ทั่วไปพิพิธภัณฑ์ต้องการ ตัวอย่างเช่นการรักษาอนุรักษ์สำหรับวัตถุหรือชุดของวัตถุการประเมินความต้องการของสภาพคอลเลกชันและกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงนั้น; สินค้าคงคลังของคอลเลกชันเพื่อการอนุรักษ์และใช้ในวัตถุประสงค์การป้องกันการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาหรือการแสดงผลของคอลเลกชันหรือการฝึกอบรมเฉพาะใน ดูแลและรักษาคอ​​ลเลกชัน


แบบฟอร์ม C. แสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงเพลงแบบดั้งเดิมภาษาพื้นเมืองและงานฝีมือโบราณ ตัวอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารและการบันทึกภาพและเสียงของเพลงดั้งเดิมและการเต้นรำแบบเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกแบบดั้งเดิมและการทำข้อมูลและการบันทึกที่มีอยู่หรือการสนับสนุนสำหรับการฝึกอบรมในการดูแลรักษาศิลปะประยุกต์แบบดั้งเดิมหรืองานฝีมือที่กำลังถูกคุกคามโดยการสูญเสีย


ให้ความสำคัญสูงสุดจะได้รับการกิจกรรมของโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมการดูแลรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยปกป้องค่าของเว็บไซต์หรือการจัดเก็บวัตถุหรือรูปแบบของการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่พวกเขาจะเข้าใจได้โดยผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมแห่งชาติระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นและอื่น ๆ ที่มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์และผลลัพธ์ของโครงการ โปรดทราบว่าเฉพาะหน่วยงานไทยเช่นองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐพิพิธภัณฑ์กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันเดียวกันและองค์กรที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สำหรับกองทุน


กองทุนไม่สามารถใช้ในการสนับสนุนต่อไปนี้:(1) การเก็บรักษาหรือการซื้อวัตถุทางวัฒนธรรมเอกชนหรือเป็นเจ้าของในเชิงพาณิชย์คอลเลกชันหรือทรัพย์สินจริงรวมถึงผู้ที่มีการถ่ายโอนจากเอกชนหรือในเชิงพาณิชย์เพื่อประชาชนเป็นเจ้าของคือจินตนาการวางแผนหรือในกระบวนการ แต่ไม่สมบูรณ์ในเวลาที่ยื่นข้อเสนอ;(2) การเก็บรักษาของมรดกทางธรรมชาติ (กายก่อชีวภาพและทางธรณีวิทยาคอลเลกชัน paleontological ที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของสัตว์และพืชฟอสซิล ฯลฯ );(3) การเก็บรักษาซาก hominid หรือมนุษย์;
(4) การเก็บรักษาสื่อข่าว (โปรแกรมหนังสือพิมพ์ newsreels วิทยุและโทรทัศน์, ฯลฯ );(5) การเก็บรักษาวัสดุตีพิมพ์ที่อื่น (หนังสือวารสาร ฯลฯ );
(6) การขุดเจาะหรือการสำรวจทางโบราณคดีสำรวจเพื่อการวิจัย;
(7) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือวัสดุสำหรับการใช้งานในชั้นเรียน
(8) การขุดเจาะหรือการสำรวจทางโบราณคดีเพื่อการวิจัย;
(9) การวิจัยประวัติศาสตร์ยกเว้นในกรณีที่เป็นงานวิจัยทางประวัติศาสตร์อันสมควรและที่สำคัญเพื่อความสำเร็จของโครงการที่เสนอ;
(10) มาหรือการสร้างคอลเลกชันใหม่สำหรับพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือที่มีอยู่;
(11) ก่อสร้างอาคารใหม่หรือปูถาวร (กว่าแหล่งโบราณคดีเช่น);
คณะกรรมการ (12) ผลงานใหม่ของศิลปะหรือสถาปัตยกรรมสำหรับที่ระลึกหรือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ;
สร้าง (13) ของใหม่หรือการปรับตัวที่ทันสมัย​​ของการเต้นรำแบบดั้งเดิมที่มีอยู่, เพลง, บทสวด, ดนตรีประกอบละครหรือการแสดงอื่น ๆ
สร้าง (14) ของแบบจำลองหรือ re-creation จากวัตถ​​ุทางวัฒนธรรมหรือเว็บไซต์ที่ไม่อยู่;
(15) การย้ายถิ่นฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากตำแหน่งทางกายภาพหนึ่งไปยังอีก;
การกำจัด (16) ของวัตถุทางวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากประเทศด้วยเหตุผลใด ๆ ;
ระบบดิจิตอล (17) ของวัตถุทางวัฒนธรรมหรือคอลเลกชันเว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
(18) แผนอนุรักษ์หรือการศึกษาอื่น ๆ จนกว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโครงการขนาดใหญ่ที่จะใช้ผลของการศึกษาเหล่านั้น
(19) สำรองเงินสดหรือพลังเงินทุนหมุนเวียน; เงินต้องจ่ายภายในระยะเวลาให้ (ห้าปี) และอาจจะไม่ได้ใช้ในการสร้างการบริจาคหรือเงินทุนหมุนเวียน;
ค่าใช้จ่าย (20) ของแคมเปญระดมทุน;
(21) ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายเช่นที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานแบบวันต่อวันขององค์กรเช่นเช่าสำนักงาน, สาธารณูปโภคค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับเวลาการบริหารบริการหรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานโครงการ ;
ฉุกเฉิน (22), ค่าธรรมเนียมที่คาดไม่ถึงหรืออื่น ๆ ;
(23) ต้นทุนของงานที่ดำเนินก่อนที่จะประกาศรางวัล;
(24) การเดินทางระหว่างประเทศยกเว้นในกรณีที่เดินทางเป็นสมควรและส่วนประกอบที่สำคัญในความสำเร็จของโครงการที่เสนอซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีที่โดยกรณี;
(25) ท่องเที่ยวหรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(26) โครงการส่วนบุคคลต้นทุนน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ
(27) โครงการอิสระสหรัฐในต่างประเทศ


แนวทางที่แนะนำสำหรับการเตรียมข้อเสนอและข้อมูลที่จะให้อยู่ด้านล่าง ข้อเสนอแต่ละโครงการต้องเป็นภาษาอังกฤษและควรถูกส่งไปยัง bangkokpd@state.gov


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ Kanchalee Jitjang วัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญกิจการสื่อและวัฒนธรรม, US Embassy,​​ โทร 02-205-4597 หรือ 02-205-4625 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ http://exchanges.state.gov/heritage/afcp.html ต่อไปนี้
กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) 2013


ข้อมูล SUGGESTED จะรวมอยู่ในข้อเสนอ
ข้อมูลทั้งหมดจะต้องส่งในภาษาอังกฤษ


·พื้นฐานโครงการรวมทั้งชื่อ, วันที่โครงการพื้นที่โฟกัส AFCP และข้อมูลระดับบนสุดอื่น ๆ
ข้อมูลผู้สมัคร· (ชื่อขององค์กรที่อยู่โทรศัพท์โทรสารมือถือ e-mail เว็บไซต์)
·คำอธิบายสั้นขององค์การ
ที่ตั้งโครงการ·
สรุปโครงการ·
·วัตถุประสงค์โครงการ (อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่ต้องการ)
·โครงการอธิบายรายละเอียดตามกิจกรรม (อธิบายถึงวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผลการจัดงานนำเสนอในลำดับที่เป็นตรรกะและอธิบายถึงวิธีการทำงานเหล่านั้นได้โดยตรงมีส่วนร่วมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผล)
ระยะเวลาโครงการ·หรือกำหนดการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2013 (ระบุขั้นตอนโครงการที่สำคัญและเหตุการณ์สำคัญกับวันเป้าหมายประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุพวกเขา [อาจเสนอช่วงเวลาถึงห้าปีห้ารอบระยะเวลางบประมาณของแต่ละปี] ลำดับและระยะเวลา; หรือแนบ แผ่นกรอบเวลาในเอกสารแนบที่แยกต่างหาก)
คำชี้แจง·สำคัญ (ไฮไลท์ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปะหรือวัฒนธรรม [ไม่ใช่ศาสนา] ค่าของเว็บไซต์วัฒนธรรมวัตถุคอลเลกชันหรือรูปแบบของการแสดงออกดั้งเดิม)
คำชี้แจง·เร่งด่วน (ระบุความรุนแรงของสถ​​านการณ์และอธิบายว่าทำไมโครงการนี​​้จะต้องใช้สถานที่ในขณะนี้)
คำชี้แจงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน· (แสดงขั้นตอนหรือมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อรักษาเว็บไซต์วัตถุหรือคอลเลกชันในสภาพที่ดีหลังจากโครงการ AFCP สนับสนุนเสร็จสมบูรณ์)
งบประมาณโครงการ·รายละเอียดใน US $ (ไม่น้อยกว่า $ 10,000), คำนวณโดย US $ 1 = 29 บาท (เขตแดนในหนึ่งปีระยะเวลางบประมาณเช่น 2013, 2014, 2015, ฯลฯ ) ที่แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกประเภทแยก
1 บุคลากร)
2) สวัสดิการ
3) ท่องเที่ยว (รวมทั้งต่อ Diem)
4) อุปกรณ์
5 เครื่อง)
6) ตามสัญญา
7) ค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่น ๆ
8) ร่วมกันค่าใช้จ่าย
9) แหล่งเงินทุนอื่น ๆ
10) เหตุผลสำหรับการใด ๆ ที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
สิ่งที่แนบมาและเอกสาร·รองรับ:
1) เรซูเม่ของผู้อำนวยการโครงการรวมทั้งพนักงานมืออาชีพที่สำคัญและผู้เข้าร่วมโครงการแสดงให้เห็นว่าการใช้นิติบุคคลมีประสบการณ์ที่จำเป็นและความสามารถในการจัดการโครงการที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรม
2) หลักฐานการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและการสลักหลังที่จะทำโครงการ จดหมาย (s) จากหน่วยงานระดับชาติหรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่ระบุว่าผู้สมัครที่คาดหวังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจที่และได้รับอนุญาตที่จะทำโครงการ
3) ขั้นต่ำห้าภาพดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบ JPEG หรือไฟล์ภาพและเสียงที่ถ่ายทอดธรรมชาติและสภาพของเว็บไซต์วัตถุหรือรูปแบบของการแสดงออกและในกรณีของเว็บไซต์หรือวัตถุแสดงความเร่งด่วนหรือจำเป็นต้อง โครงการที่เสนอ (เช่นผนังความเสียหายจากน้ำยุบผ้าสวมใส่จับเสีย ฯลฯ ) มีรายงานโครงสร้างทางประวัติศาสตร์อนุรักษ์ความต้องการการประเมินผลและเอกสารการวางแผนอื่น ๆ ที่รวบรวมในการเตรียมการสำหรับโครงการที่เสนอ
แผ่นงบประมาณ 4) ที่รายละเอียดของ
·องค์กรอื่น ๆ ที่คุณนำไปใช้กับโครงการเดียวกันและสถานะของใบสมัครของคุณ

GRANT OPPORTUNIT​Y: US Ambassador​s Fund for Cultural Preservati​on 2013--CALL FOR PROPOSALS
The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2013

Media and Cultural Section
U.S. Embassy, Bangkok, Thailand

Announcement
The U.S. Embassy in Bangkok and the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State are pleased to announce the 2013 call for proposals for the Ambassadors Fund for Cultural Preservation.

The Fund was established to help countries preserve their cultural heritage and to demonstrate U.S. respect for other cultures.  Since its inception in 2001, the Fund has helped preserve cultural sites, practices, and objects that are historically or culturally significant in Thailand and around the world.  The deadline for submitting applications is December 10, 2012.

Proposals may be submitted in support of the following three types of projects:

A. CULTURAL SITES includes (but is not limited to) historic buildings and archaeological sites.  Examples are restoration of an ancient or historic building, preservation of an archaeological site, or documentation of cultural sites in a region for preservation purposes.

B. CULTURAL OBJECTS AND COLLECTIONS from a museum, site or similar institution and includes archaeological and ethnographic objects, paintings, sculpture, manuscripts, and general museum conservation needs.  Examples are conservation treatment for an object or collection of objects; needs assessment of a collection’s condition and strategies for improving it; inventory of a collection for conservation and protection purposes; the creation of safe environments for storage or display of collections; or specialized training in the care and preservation of collections.

C. FORMS OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION includes traditional music, indigenous languages, and ancient crafts.  Examples may involve documenting and audiovisual recording of traditional music and dance forms as part of a traditional expression and making the information and recordings available, or support for training in the preservation of traditional applied arts or crafts that are threatened by extinction.

Top priority is given to project activities that are appropriate and in keeping with international standards for the preservation of cultural heritage.  An appropriate preservation activity is one that protects the values of the site, object or collection, or form of traditional cultural expressions as they are understood by stakeholders.  Stake holders may include national, regional, or local cultural authorities, the local community, and others with vested interests in the site and the outcome of a project.  Note that only Thai entities, such as non-governmental organizations, museums, ministry of culture, or similar institutions and organizations are eligible to apply for the Fund.

The Fund can NOT be used to support the following:
(1) preservation or purchase of privately or commercially owned cultural objects, collections, or real property, including those whose transfer from private or commercial to public ownership is envisioned, planned, or in process but not complete at the time of proposal submission;
(2) preservation of natural heritage (physical, biological, and geological formations, paleontological collections, habitats of threatened species of animals and plants, fossils, etc.);
(3) Preservation of hominid or human remains;
(4) Preservation of news media (newspaper, newsreels, radio and TV programs, etc.);
(5) Preservation of published materials available elsewhere (books, periodicals, etc.);
(6) Archaeological excavations or exploratory surveys for research purposes;
(7) Development of curricula or educational materials for classroom use;
(8) Archaeological excavations or surveys for research purposes;
(9) Historical research, except in cases where historical research is justifiable and integral to the success of the proposed project;
(10) Acquisition or creation of new collections for new or existing museums;
(11) Construction of new buildings or permanent coverings (over archaeological sites, for example);
(12) Commissions of new works of art or architecture for commemorative or economic development purposes;
(13) Creation of new or the modern adaptation of existing traditional dances, songs, chants, musical compositions, plays, or other performances;
(14) Creation of replicas or re-creation of cultural objects or sites that no longer exist;
(15) Relocation of cultural sites from one physical location to another;
(16) Removal of cultural objects or elements of cultural sites from the country for any reason;
(17) Digitalization of cultural objects or collections, unless part of a larger clearly defined conservation effort;
(18) Conservation plans or other studies, unless they are one component of a larger project to implement the results of those studies;
(19) Cash reserves, endowments or revolving funds; funds must be expended within the grant period (up to five years) and may not be used to create an endowment or revolving fund;
(20) Costs of fund-raising campaigns;
(21) Operating expenses, i.e. expenses incurred during the day-to-day operational activities of an organization, such as office rent, utilities, license fees, and other costs for administrative time, services, or materials not directly related to performing project work;
(22) Contingency, unforeseen, or miscellaneous fees;
(23) Costs of work performed prior to announcement of the award;
(24) International travel, except in cases where travel is justifiable and integral to the success of the proposed project, which will be considered on a case-by-case basis;
(25) Travel or study for professional development;
(26) Individual project costing less than US$10,000; or
(27) Independent U.S. projects overseas.

Suggested guidelines for proposal preparation and information to be provided are below.  Each project proposal must be in English and should be emailed to bangkokpd@state.gov

For more information, please contact Ms. Kanchalee Jitjang, Cultural Affairs Specialist, Media and Cultural Section, U.S. Embassy, at tel. 02-205-4597 or 02-205-4625.  For additional information about the Fund, please visit the following website http://exchanges.state.gov/heritage/afcp.html
The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2013

SUGGESTED INFORMATION TO BE INCLUDED IN PROPOSALS
All information Must Be Submitted in English

·        Project Basics, including title, project dates, AFCP focus area, and other top-level information
·        Applicant Information (name of organization, address, phone, fax, mobile, e-mail, website)
·        A Short Description of the Organization
·        Project Location
·        Project Summary
·        Project Purposes (explains project objective and desired results)
·        Detailed Project Activity Description (explains how to achieve the project objectives and results, presents proposed tasks in a logical order, and describes how those tasks directly contribute towards achieving the project objectives and results)
·        Project Timeframe or Schedule, starting from September 2013 (identifies the major project phases and milestones, with performance target dates for achieving them [may propose periods up to five years with five budget periods of one year each], sequence and duration; or attach a timeframe sheet in separate attachment)
·        Statement of Importance (highlights the historic, architectural, artistic, or cultural [non-religious] values of the cultural site, object, collection, or form of traditional expression)
·        Statement of Urgency (indicates the severity of the situation and explains why the project must take place now)
·        Statement of Sustainability (outlines the steps or measures that will be taken to maintain the site, object, or collection in good condition after the AFCP-supported project is complete)
·        Detailed Project Budget in US$ (no less than $10,000), calculate by US$1 = 29 Baht (demarcated in one-year budget periods such as 2013, 2014, 2015, etc.) that lists all costs in separate categories
1)     Personnel
2)     Fringe Benefits
3)     Travel (including Per Diem)
4)     Equipment
5)     Supplies
6)     Contractual
7)     Other Direct Costs
8)     Cost Sharing
9)     Other Funding Sources
10)Justification for any anticipated international travel costs (if any)
·         Attachments and Supported Documents:
1)     Resumes of the Project Director, including Key Professional Staff and Project Participants demonstrating that the applying entity has the requisite experience and the capacity to manage projects to preserve cultural heritage
2)     Proof of Official Permission and Endorsement to undertake the project.  Letter(s) from a national or local authority responsible for the site or resource indicating that the prospective applicant has the support of that authority, and permission to undertake the project
3)     Minimum of FIVE high-quality digital images in JPEG format or audio-visual files that convey the nature and condition of the site, object, or form of expression and, in case of a site or object, show the urgency or need for the proposed project (such as collapsing wall, water damage, worn fabric, broken handle, etc.), any historical structure reports, conservation needs assessments, and other planning documents compiled in preparation for the proposed project
4)     Detailed budget worksheet
·         Other organizations you applied to with the same project and status of your applicationนฉบับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช