พระราชทานดอกไม้


พระราชทานดอกไม้

ถวายสมเด็จพระสังฆราช

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 99 พรรษา
'ในหลวง-ราชินี' พระราชทานแจกันดอกไม้พระสังฆราช 99 พรรษา ประชาชนแห่ลงนามถวายพระพรเนืองแน่น เกิดเหตุอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดบนท้องฟ้า เชื่อเป็นเพราะพระบารมี


เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ 3 ต.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 3 ตุลาคม 2555 โดยมีพระเทพสารเวที ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์รับการถวาย จากนั้นคณะผู้แทนทุกเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำแจกันดอกไม้เข้าสักการะ และลงนามถวายพระพร ตามลำดับ ต่อมาเวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ด้วย โดยมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษ์สงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 1,500 รูป


ในวันเดียวกัน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีสมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป พระราชาคณะ 101 รูปเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายในงานวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 3 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าร่วมงานและลงนามถวายพระพรกว่า 3,000 คน โดยบางส่วนได้ยืนเข้าแถวเพื่อรอรับสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์" จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และของที่ระลึกจากทางวัด ซึ่งแถวของประชาชนยาวออกนอกวัดไปถึงย่านบางลำพู โดยมีโรงทานนำอาหาร น้ำดื่ม มาร่วมงานกว่า 150 ร้านด้วย ที่สำคัญบรรยากาศท้องฟ้าสดใสจนเกิดเหตุอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง จนเป็นพระสงฆ์ และประชาชนที่มาร่วมงานต่างกล่าวถึง พระบารมี ของสมเด็จพระสังฆราช ถึงเหตุอัศจรรย์ขึ้นเช่นนี้

ประมวลภาพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีสวดนพเคราะห์ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น.
ข่าว : คมชัดลึก

4 ตุลาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช