พระสงฆ์ที่ควรไป กราบนมัสการ ที่ วัดบวรนิเวศ


 
 
 

ประวัติพระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 
ประวัติย่อ  พระเทพสารเวที ปุญญาคโม ชื่อเดิม นายบุญยนต์ ปุญญาคมานนท์ พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย แทนพระเทพสิทธิโมลี บวชมา  ๖๐ พรรษา สมณศักดิ์เดิมก่อนหน้านี้เป็น พระราชรัตนมงคล พระเทพสารเวที เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๖๖ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ จากโรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อมาปี ๒๔๘๖ บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้ชั้นนักธรรมโท นับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในวัดบวรฯ คอยรับใช้สมเด็จพระสังฆราช และเมื่อพระองค์มีพระอาการอาพาธและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯประมาณปีกว่ามาแล้ว จึงได้แต่งตั้งให้พระเทพสารเวที ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรฯ และประธานกรรมการวัดบวรฯ ซึ่งดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในวัด อีกทั้งเวลามีหนังสือที่แจ้งมายังสมเด็จพระสังฆราช พระเทพสารเวทีจะเป็นผู้ดูแลและนำไปถวายที่โรงพยาบาลจุฬาฯ "อาตมาบวชและอยู่ที่วัดบวรฯมาตั้งแต่ปี ๒๔๘๒ ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ หลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชท่านอาพาธก็จะทำหน้าที่แทนท่านดูแลความเรียบร้อยภายในวัดทุกเรื่อง ทำมาเกือบ ปีแล้ว ทุกวันนี้จะต้องไปดูแลท่านที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ตอนนี้อาการของท่านดีขึ้นกว่าเดิมมาก" พระมหานายก หรือ พระมนตรี เดิมเป็นพระมาจาก จ.หนองคาย สายพระกรรมฐาน ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำพรรษาอยู่ที่วัดบวรฯ ๒๐ พรรษา ช่วยงานในสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาตลอด ได้ขึ้นมารับตำแหน่งเลขานุการวัดบวรฯ แทนพระเทพสิทธิโมลี โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราช โดยเฉพาะหนังสือหรือพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช พระมหานายกจะเป็นผู้ดูแล จึงมีความใกล้ชิดและคอยรับใช้เรื่อยมาจนได้รับความไว้วางใจ

พระเทพสารเวที (บุญยนต์ ปุญฺญฺาคโม)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานกรรมการวัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในการบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี
 
ประวัติ พระ ดร.อนิลมาน ผู้มีสืบสายพุทธวงศ์ (เชื้อสายพระพุทธเจ้า)
 
 
 

พระ ดร.อนิลมาน ผู้มีสืบสายพุทธวงศ์ (เชื้อสายพระพุทธเจ้า) พระสงฆ์องค์แรกที่ได้รับทุนพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว และศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จพระสังฆราช ... เมตตามานำพวกเราสวดมนต์ เป็นภาษาบาลีต้นตำหรับแบบมคธ และบท 'ปฐมพุทธอุทานคาถา' ครั้งเดียวในชีวิต!
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย สามเณรชาวเนปาลที่เข้ามาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ประเทศไทย จนกระทั่ง...
อายุครบบวช ได้อุปสมบทโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นอุปัชฌาย์ และอุปถัมภ์มาโดยตลอดตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จนกระทั่งปัจจุบัน

สำเร็จการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จาก คณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2525 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท (MA) ด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล ในปี 2530 และได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท (MPhil) ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลัยคราอิสต์ คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ (ปี 2537) และระดับปริญญาเอก (PhD) ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล (Brunel University) ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ปี 2543)


ปัจจุบันนอกจาก จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อาจารย์พิเศษประจำที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ซานตา คลาร่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (Santa Clara University, CA, USA) และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม
 
จารึกประวัติศาสตร์ จารึกวัดบวรนิเวศประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ข้อมูลที่

 


ความคิดเห็น

 1. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2556 01:01

  To subscribe, visit the magazine's web site and click on their 'subscribe' button. My grandma can really feel vindicated at such a claim,she's been saying
  this all my life. Avoid burnout by mixing up your exercises so that
  you will stay interested in doing them.

  Also visit my weblog ... soften.cn

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30 กันยายน 2556 01:45

  ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สาธุ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช