ดึงผู้นำมุสลิมแก้ปัญหาไฟใต้ !
ดึงผู้นำมุสลิมแก้ปัญหาไฟใต้ !

ว่าแต่แน่ใจหรือว่าปลอดภัย เพราะปอเนาะญิฮัดเพิ่งถูกยึดไปเมื่อวันก่อน ข้อหาเป็นฐานก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน นี่ถ้าดึงบิ๊กศาสนาเข้ามาทำงานร่วม ก็อาจจะมีแนวร่วมแฝงเข้ามาล้วงข้อมูลของรัฐ เมื่อนั้นก็พังกับพัง อย่าลืมว่าเขาเชื่อมั่นศาสนามากกว่าเรื่องเชื้อชาติไทย

พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตประธานคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คมช) ผู้มีบทบาทในการทำปฏิวัติรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 19 กันยายน 2549 ต่อมาได้ออกมาเล่นการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ และได้เสนอแนวทางปรองดองทางการเมือง แต่เรื่องยังไม่ผ่าน วันนี้บิ๊กบังออกมาเล่นบทสมานฉันท์ทางศาสนาในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกแล้ว เล่นทุกบททุกบาทเลย ค่าตัวคงนับไม่ไหวแล้วบิ๊กบัง” แนะดึงผู้นำศาสนาช่วยดับไฟใต้ ระบุแค่คุมการเคลื่อนไหวคน 2 สัญชาติ

วันนี้ (21 ก.พ.) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ได้พิจารณาถึงบประมาณในส่วนของการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างปี 55-57 มีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น13,186.8363 ล้านบาท จำแนกใน 7 หน่วยงาน พร้อมระบุว่า สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ยังมีความรุนแรงเป็นระยะๆ แต่พื้นที่การใช้ความรุนแรงมีขอบเขตที่แคบลง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมือง สถานที่สาธารณะ และเส้นทางคมนาคม ส่วนเป้าหมายการก่อการร้ายมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่ทำงานให้กับรัฐ ทั้งนี้สถานการณ์ความไม่สงบยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นช่องว่างในการสร้างผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับต่างสนับสนุนและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูดคุยเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ทั้งนี้ แม้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาจะยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทาง ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันงานพัฒนาให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าไม่สามารถคุมคนได้ก็ไม่มีทางชนะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาเจ๋อตุงเขียนไว้ ดังนั้นจึงต้องคุมคนให้ได้ โดยวิธีการคือทำอย่างไรให้ตัวเลขของคน 2 สัญชาติที่ไม่ทราบถึงการเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้เลยว่าเดินทางไปประเทศที่ 3 โดยผ่านประเทศมาเลเซียได้อย่างไรให้กลับมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ให้ได้ ซึ่งควรมอบหมายภารกิจให้กับผู้นำศาสนาต่างๆ ก็อยู่ในมือ ศอ.บต. ทั้งหมดอยู่แล้ว โดย ศอ.บต. ต้องคุมคนให้อยู่ ด้วยมาตรการทางการปกครองทุกทาง โดยใช้โครงสร้างการปกครองที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องที่ ท้องถิ่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนา ซึ่งถ้าสามารถคุมคนได้จะทำให้การเคลื่อนไหวของเยาวชนชะงักลง ถือเป็นทฤษฎีทางการทหารที่เป็นการเมือง โดยใช้การเมืองให้มากแต่ขอให้มีเทคนิคและเทคติค จะทำให้ชนะได้โดยไม่ต้องรบ

พล.อ.สนธิกล่าวต่อว่า เรื่องที่เป็นอุปสรรค จะเห็นว่าเยาวชนมุ่งไปที่ศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นความเชื่อ เนื่องจากศาสนาอิสลามความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ศาสนาเป็นภาระของพ่อแม่ ดังนั้นควรจัดระบบความคิดให้กลับมาคุยกันในโลกของความเป็นจริง และที่สำคัญควรใช้โครงการของผู้หญิงในการนำและมาทำงานแก้ปัญหาให้มากขึ้น เพราะผู้หญิงจะเป็นคนจัดระเบียบภายในครอบครัวทั้งหมดมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ปัจจุบันค่านิยมเรื่องวุฒิปริญญาตรีมีมาก เพราะฉะนั้นจะต้องผลักดันให้การเรียนสายวิชาชีพให้ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเพื่อเพิ่มศักดิ์ศรี โดย ศอ.บต. ต้องเข้าไปผลักดันในเรื่องนี้ และสุดท้ายให้มหาวิทยาลัยมีทุนเรียนฟรีและหาเยาวชนจากในพื้นที่เข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรี โดยดึงออกไปจากนอกพื้นที่เพื่อไปแลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวการเชื่อ และการมองเห็นภาพของสังคม เมื่อเปลี่ยนทัศนคติแล้วเมื่อกลับไปในพื้นที่.


ข่าว เดลินิวส์22 กุมภาพันธ์ 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช