บันทึกประวัติศาสตร์ สื่อทีวีภัยต่อความมั่นคง ? วันนี้ 25 ก.พ.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 22.43 น. รายการข่าวสามมิติ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินรายการโดย นายกิตติ สิงหาปัด ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายกัสตูรี มะห์โกตา ซึ่งอ้างว่าเป็นประธานขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานี หรือพูโล ที่อ้างว่ายังมีบทบาทต่อเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกล่าวว่า พูโลคือองค์กรต่อสู้ที่ก่อตั้งครบกำหนด 45 ปี ขณะนี้พูดได้ว่าพูโลเป็นองค์กรที่สุกงอมพร้อมแล้ว ที่กำลังดำเนินการ ทางวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อกำหนดชะตากรรมของประชาชนชาวปาตานี (ปัตตานี) ที่เป็นอยู่เช่นนี้มานับร้อยปี
     
เมื่อถามว่า ทุกวันนี้ก็ยังคงมีสมาชิกของขบวนการพูโลยังคงเคลื่อนไหวทางความคิด หรือมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ นายกัสตูรี กล่าวว่า พูโลเป็นองค์กรต่อสู้เพื่อเอกราช แน่นอนที่สุด พูโลไม่ใช่องค์กรเพ้อฝัน แต่เป็นองค์กรที่ยืนและเหยียบบนแผ่นดินที่มีอยู่ชัดเจน หมายความว่าพูโลพร้อม และสามารถในทุกๆ ด้าน การเมือง การทหาร การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
  
“แต่ในปัจจุบัน เหตุอะไรก็แล้วแต่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มักถูกอ้างว่า เป็นการกระทำของบีอาร์เอ็น (ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี) เท่านั้น อันนี้ไม่จริง แต่ถ้าเราย้อนดูในอดีต ปี 1980 จนถึงปี 2000 เหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ช่วงนั้น ก็มักจะโยงไปถึงขบวนการพูโล แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ บีอาร์เอ็นเท่านั้น แม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถูกก่อโดยองค์กรอื่นๆ ก็โยนให้บีอาร์เอ็น” นายกัสตูรี กล่าว
  
เมื่อถามว่า ขบวนพูโล บีอาร์เอ็น บีอาร์เอ็นคองเกรส บีอาร์เอ็นโคออดิเนต จีเอ็มไอพี หรือกลุ่มต่างๆ ที่เคยจับมือกันแล้ว หรือรวมกลุ่มกันแล้ว หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน แล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ใครมีอำนาจสูงสุดในการพูดคุยกับสมาชิกที่เคลื่อนไหวในครั้งนี้ นายกัสตูรี กล่าวว่า ตนบอกว่าคนที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เป็นสิ่งที่เขายึดถือปฏิบัติ แต่ในแกนนำระดับสูง ระดับผู้นำ มีความพยายามเพื่อนำไปสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจับมือทำงานร่วมกันก่อตั้งรูปแบบหรือองค์การที่ชัดเจนมาหนึ่งองค์กร เพื่อให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปสู่กระบวนการที่จะต้องเผชิญหน้ากับรัฐไทยต่อไปในอนาคต
  
เมื่อถามว่า เป้าหมายหลังจากที่รวมกลุ่มกัน การเคลื่อนไหวหรือการที่มีแผนปฏิบัติการ จะใช้วิธีการใด ใช้ยุทธการ หรือยุทธวิธีการต่อสู้แบบนี้ ที่ยังคงมีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายหรือไม่ นายกัสตูรี กล่าวว่า ในขณะนี้ ในนามส่วนตัว ตนพยายามที่จะดำเนินการขบวนการสร้างความเป็นหนึ่งระหว่างแกนนำต่างๆ องค์กรต่างๆ เพื่อเดินไปสู่อีกระดับหนึ่ง คือการไปสู่การเจรจาสันติภาพ เพื่อหาทางออกทางการเมือง ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกวันนี้ ก็เพื่อจะกดดัน ผลักดัน ฝ่ายรัฐบาลไทย เพื่อยอมรับการเจรจาสันติภาพ แต่ในทุกวันนี้ ฝ่ายขบวนการมองว่า ฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีความจริงจัง ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่า จะมีกระบวนการเจรจาเพื่อหาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้ง
  
เมื่อถามว่า อะไรคือข้อเสนอของพูโล หรือสิ่งที่เราต้องการให้รัฐไทยดำเนินการซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของเรา นายกัสตูรี กล่าวว่า พูโล เป็นองค์กรต่อสู้เพื่อเอกราชปัตตานีนั่นชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าพูโลยึดถือยึดหลักเอกราชอย่างเดียว แต่ว่าพูโล พร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอของไทยด้วย ขอยกตัวอย่างเช่น ถ้าพูโลเปลี่ยนจุดยืน หรือลดระดับเป้าหมายการต่อสู้ จากเอกราช มาเป็นข้อเรียกร้องที่ต่ำกว่า ตนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยก็จะยกระดับข้อเรียกร้องอีก ดังนั้น เราต้องยึดข้อเรียกร้องแรก คือเอกราช แต่พวกเราก็พร้อมยอมรับข้อเรียกร้องอื่นๆ จากฝ่ายรัฐบาลไทย
เมื่อถามว่า เขตปกครองพิเศษปัตตานี หรือปัตตานีมหานคร ถือเป็นข้อเสนอ หรือข้อยอมรับที่พูโลคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ นายกัสตูรี กล่าวว่า ดังที่ได้กล่าวมา พูโลพร้อมเจรจาหรือพูดคุยไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเอกราช หรือนครปัตตานี หรือการกระจายอำนาจ และอื่นๆ แต่ทั้งหมดนั้น เราต้องนั่งที่โต๊ะ และกำหนดจุดยืนข้อตกลง และนั่นคือทงออกของปัญหา ถ้าหากว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกองค์กรยอมรับมันได้ และพอใจในสิ่งที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน
  
เป็นที่น่าสังเกตว่า เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ที่นำมาออกอากาศนั้น มีความยาวประมาณ 7 นาทีเศษ ซึ่งนายกิตติกล่าวในตอนต้นว่า รายการได้รับการติดต่อจากประธานขบวนการพูโล ซึ่งอ้างว่ายังมีบทบาทใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดเผยความเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิดของขบวนการพูโล ซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นพบว่านายกัสตูรีสวมชุดสูทสีดำ นั่งอยู่ในห้องทึบที่มีสักษณะคล้ายกับห้องพักของโรงแรม และเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามเป็นภาษาไทยนั้น พบว่านายกัสตูรีตอบกลับโดยใช้ภาษามาเลย์ ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติมาเลเซีย
  
ในตอนท้ายนายกิตติชี้แจงกับผู้ชมว่า นายกัสตูรีพูดไทยได้ แต่อาจจะใช้ศัพท์ได้ไม่คล่องแคล่ว จึงขอที่จะพูดเป็นภาษามาเลย์เพื่อไม่ให้การสื่อสารผิดพลาด อย่างไรก็ตาม นายกิตติให้ความเห็นว่า ประธานขบวนการพูโลคนนี้มีท่าทีที่ดีเพื่อหารือและพูดคุยกับรัฐไทย แต่เขาเห็นว่าจะต้องมีประเทศคนกลางเพื่อประสานพูดคุย ซึ่งจะเผยแพร่การสัมภาษณ์พิเศษอีกตอนหนึ่งในวันนี้ (25 ก.พ.) นอกจากนี้ในเวลาต่อมา รายการข่าวสามมิติได้เผยแพร่สกู๊ฟพิเศษอีกชิ้น เป็นการเปิดเผยเบื้องหลังขบวนการพูโล ซึ่งนายสุณัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กรฮิวเมน ไรท์ วอซ ประจำประเทศไทยกล่าวว่า พูโลไม่ใช่องค์กรเดียวที่มีอำนาจเหนือกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่ แต่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เปิดเผยตัวและเสนอตัวให้เกิดการพูดคุยหรือเจรจากับรัฐมาโดยตลอด
เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เคยระงับการออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆ 2 มือปราบจอมขมังเวทย์ ซึ่งมีนายฉัตรชัย เปล่งพานิช เป็นผู้จัดละคร ซึ่งมีเนื้อหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักการเมือง โดยอ้างว่ามีเนื้อหาขัดต่อมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ว่า ห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
  
แต่การเปิดเทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ประธานขบวนการพูโล ในรายการข่าว 3 มิติในครั้งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งการนำเสนอข่าวนอกจากยึดหลักสิทธิเสรีภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การออกอากาศการให้สัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการเจรจากับรัฐบาลไทยนั้นพูโลยึดข้อเรียกร้องแรก คือเรียกร้องเอกราชของปัตตานี และการสัมภาษณ์ครั้งนี้ประธานขบวนการพูโลเป็นผู้ติดต่อไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านรายการข่าวสามมิติด้วยตัวเอง จึงมีคำถามว่าการปล่อยให้ประธานขบวนการพูโล ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกฟรีทีวีเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่
ทั้งนี้ภายหลัง"ข่าวสามมิติ"ทางช่อง3 ได้นำเสนอออกไปต่างมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการนำนายกัสตูรี มะห์โกตา ประธานขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานี หรือพูโล เพราะเนื้อหาเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งหากเปรียบได้ก่อนหน้านี้ทางช่อง3เอง ก็เคยสั่งแบนละคร"เหนือเมฆ2" ที่ อ้างว่ากระทบความมั่นคงของรัฐ แต่ครั้งนี้กลับปล่อยเทปขบวนการพูโลหน้าตาเฉย สร้างความกังขาว่าเหมาะสมหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโล (อังกฤษ: Patani United Liberation Organization)ก่อตั้งเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2511 โดยตวนกูบีรอ กอตอนีลอ หรือ อดุลย์ ณ วังคราม บัณฑิตจากอินเดีย ได้รวมเพื่อนๆ จัดตั้งองค์กรนี้ที่ซาอุดิอาระเบีย การดำเนินงานในระยะแรกเน้นการปลุกระดมมวลชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นพูโลจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2519 ผู้นำกองกำลังที่สำคัญมีหลายคน เช่น หะยียูโซะ ปากีสถาน และหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ มีการส่งเยาวชนไปฝึกวิชาทหารและการก่อวินาศกรรมที่ลิเบียและซีเรีย องค์กรเริ่มมีปัญหาจากการปราบปรามของรัฐและนโยบายใต้ร่มเย็นในช่วงหลัง จน พ.ศ. 2525 จนนำไปสู่การแตกแยกภายในองค์กร
การแยกตัวเป็นพูโลเก่าและพูโลใหม่
พ.ศ. 2528 ดร.ฮารง อเมริกา หรือ ฮารง มูเล็ง บังคับให้ตนกูบีรอกอตอนีลาออก หะยีสะมะแอ ท่าน้ำที่อยู่ฝ่านตนกูบีรอไม่พอใจจึงเริ่มมีการแข็งข้อ พ.ศ. 2531 ดร.ฮารงถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง ผลของความขัดแย้งนี้ทำให้หะยีสะมะแอแยกไปจัดตั้งกลุ่มอาบูยาบาลเมื่อ พ.ศ. 2532

พูโลใหม่
ดร.ฮารงและหะยีฮาดี บินรอซาลี ได้ปรับองค์กรใหม่เปลี่ยนชื่อและสัญญลักษณ์ขององค์กร จนพ.ศ. 2536 หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้ำกับหะยีสะมะแอขัดแย้งกัน หะยีดาโอ๊ะหนุน ดร.ฮารงให้แยกมาจัดตั้งพูโลใหม่เมื่อ พ.ศ. 2538 จน พ.ศ. 2541 พูโลใหม่ประสบปัญหาเมื่อสมาชิกระดับแกนนำหลายคนถูกจับกุมรวมทั้งหะยีดาโอ๊ะ บางส่วนทยอยออกมอบตัว ปัจจุบันการต่อสู้ด้วยอาวุธของพูโลใหม่เหลือไม่มากนัก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาสและยะลา กลุ่มนี้อยู่ภายใต้การนำของคณะกรรมการที่มี่จำนวนประมาณ 20 คน มีหะยีฮาดี บินรอซาลี เป็นผู้นำ และไม่มีผู้ใดปรากฏในสื่อมวลชน นอกจากลุกมาน บินลีมา ที่มีฐานเคลื่อนไหวในสวีเดน มีเว็บไซต์เป็นของตนเองคือ pulo.org จากนั้นใด้มีการเปลียนแปลงชื่อเว็บไซต์เป็น www.puloinfo.net
พูโลเก่า
กลุ่มของตนกูบีรอได้รับการเรียกขานว่าพูโลเก่าซึ่งแม้กลุ่มของดร.ฮารงจะแยกออกไปแล้ว แต่กลุ่มนี้ก็ยังมีความขัดแย้งภายในอยู่ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหาร
พูโลผสม
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 พูโลเก่าและใหม่ได้ประชุมและลงมติให้ทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง โดยมีนายกัสตูรี มะห์โกตา ในสวีเดนเป็นโฆษก  (ที่มาจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช