ประมวลภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ALTTLEBUDDHA SPECIAL

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯถวายน้ำพระราชทานสรงศพ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2556
เวลา 17.15 นาฬิกา

 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยเสด็จไปเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย์


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 17.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีบางส่วนเฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และทรงทอดผ้าไตร (พระสงฆ์บังสุกุล) แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก

จากนั้น พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เมื่อเจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบ เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับข่าว : มติชน
12 สิงหาคม 2556


ประมวลภาพ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช