เดินหน้าจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หวังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านช่องทางทีวีดาวเทียมอย่างกว้างขวาง

พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า ตามที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553 เพื่อจัดตั้งโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยกำหนดให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 6 จ.สงขลา เป็นช่องเผยแพร่และดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ “Thailand Buddhist Channel” หรือ TBC ขึ้น และได้เริ่มออกอากาศแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2554 ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 18 ชั่วโมง ผ่านดาวเทียมไทยคมระบบ C-Band ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 140 ประเทศ ใน 4 ทวีป คือ แอฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย และยุโรป สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมจะต้องมีการติดตั้งจานดำเท่านั้น ถึงจะสามารถรับชมได้

พระพรหมโมลีกล่าวต่อไปว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้บทเฉพาะกาล ตามมาตรา 73 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2554 ก็ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างกว้างขวางออกไปทั่วโลกโดยใช้เทคโนโลยีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม.

เดินหน้าออกอากาศ "ทีวีพุทธ" - ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช