นิมนต์พระ 450 ทำบุญรัฐสภา ?


นิมนต์พระ 450 ทำบุญรัฐสภา
ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี"สภา" นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ 449 รูป สวดฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
เมื่อเวลา 14.20 น. วันนี้ (10 ส.ค.) ที่ห้องประชุมรัฐสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์โครงการ
ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตประธานวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการระดับสูงของทั้ง 2 สภา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
โดยนายสมศักดิ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายนิคมถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ธรรมาธิปไตยคนไทยเป็นสุข โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ จำนวน 449 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้ถวายต้นกล้าไม้กากระทิง ซึ่งเป็นไม้มงคลที่พระศรีอาริยเมตไตรยประทับนั่งตรัสรู้ภายใต้ร่มไม้นี้ในอนาคต ให้แก่พระสังฆาธิการเพื่อนำไปปลูกยังวัดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประชาชนทั่วไปด้วย
ทั้งนี้นายสมศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างพิธีว่า ปัญหาของบ้านเมืองขณะนี้ เป็นเพราะการเมืองไทยคิดหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและมีแต่กิเลส จึงทำให้บ้านเมืองไม่เจริญ ดังนั้นตนอยากให้นักการเมืองใช้ธรรมะนำหน้าการเมือง เพื่อเอาชนะกิเลส และทำให้ให้ประเทศไทยน่าอยู่ สังคมมีแต่ความสงบ และเมื่อคนไทยมีแต่ความรัก ความเมตตาต่อกัน สังคมจะน่าอยู่ขึ้น เหตุการณ์ซึ่งเป็นปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ประชาชนเขามองอย่างไม่สบายใจ ซึ่งผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดอีก ดังนั้นถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ การเมืองต้องใช้ธรรมนำหน้า เพื่อให้ประเทศไทยไปรอด และยิ่งสถานการณ์ขณะนี้มีความจำเป็นทีต้องใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาให้กับการเมืองไทย
http://www.alittlebuddha.com/index02.html
ข่าว : เดลินิวส์11 สิงหาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช