"พระสึกมาก"

"พระสึกมาก"
สมเด็จพระราชินีทรงห่วงใยพระภาคใต้

สมเด็จพระราชินี ทรงห่วงชาวใต้พระสึกมาก
รองสมุหราชองครักษ์ เปิดเผย "พระราชินี" ทรงห่วงชาวใต้ แนะสร้างฟาร์มตัวอย่างและธนาคารอาหาร รวมถึงพระสงฆ์ที่จำพรรษาพบสึกมาก ชาวพุทธขาดขวัญกำลังใจ กองทัพสนองพระราชเสาวนีย์ขอความร่วมมือไปยังพระสงฆ์ภาคอีสานและกลาง
8 ส.ค. 2555 พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆ จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ในการสร้างฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศกว่า 60 แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะที่ภาคใต้ซึ่งกำลังเกิดปัญหา พระองค์ได้แนะนำให้ประชาชนได้รวมตัวสร้างฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ดินสาธารณะ จากนั้นนำผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อตัดปัญหาการเดินทาง ซึ่งรวมถึงการเป็นธนาคารอาหารที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารจากตลาดทุกวัน อันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบ
"นอกจากนี้พระองค์ยังทรงห่วงพระสงฆ์ในภาคใต้อย่างมาก เนื่องจากขณะนี้พบว่าพระสงฆ์จำนวนมากได้ลาสิกขาบท และย้ายออกจากบริเวณที่เกิดปัญหาทางภาคใต้ ทำให้ประชาชนที่ยังนับถือพุทธศาสนาไม่มีขวัญกำลังใจ และไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ ดังนั้น ทางกองทัพได้รับสนองพระราชเสาวนีย์ในการขอความร่วมมือ ถามความสมัครใจไปยังพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในการที่จะไปจำวัดในภาคใต้ให้ได้วัดละ 5 รูป ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆ ได้ ยังเป็นขวัญกำลังใจแก่คนในพื้นที่ด้วย" รองสมุหราชองครักษ์ กล่าว
ข่าว : คมชัดลึก9 สิงหาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช