'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระโอวาทเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี

 

Pic_282449
“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาท เฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระราชินี” วัดอรุณฯ เตรียมจัดสวดมนต์วันแม่หน้าพระปรางค์วัดอรุณฯ ถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 2555 ความว่า การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จำต้องมีหลักที่เรียกว่า ธรรมหรือคุณธรรม สำหรับเป็นที่ยึดถือ หรือเป็นแนวในการดำเนิน หรือปฏิบัติต่อกันอันจะยังผล คือประโยชน์สุขแก่กันและกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามสมควรแก่สถานภาพหลักดังกล่าวก็เช่น หลักการสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือกัน ได้แก่ ทาน การแบ่งปันปิยวาจา การพูดแต่สิ่งที่ดี อัตถจริยา การกระทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ สมานัตตตา ประพฤติต่อกันอย่างเสมอต้นเสนอปลาย เมื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตามสมควรแก่สถานภาพอย่างทั่วถึง ก็จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้เป็นปัญหาแก่สังคมและประเทศชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ ที่ทรงดำเนินตามหลักธรรมด้วยทรงมุ่งสงเคราะห์พสกนิกรของพระองค์ให้ได้รับประโยชน์สุขตามควรแก่สถานภาพ อันเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสุขดังปรากฏเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคของประเทศ

เนื่องในมหามงคลสมัย พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจพระรัตนัตตยาธิคุณ พระราชกุศลบารมิตาธรรมอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเกษมสำราญนฤมล ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตเป็นที่ร่มเย็นสุขสมบูรณ์ตลอดกาลนาน ขอถวายพระพร

ด้านพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าวว่า ทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งตักบาตร ปล่อยปลา บริเวณท่าน้ำวัดเทวราชฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมขอพรองค์เทพเทวราชเนรมิต ซึ่งเป็นองค์พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราชดล บันดาลให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วย

ส่วนพระมหาศาสนมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กล่าวว่า วัดปากน้ำฯ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค.นี้ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในฐานะที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สอบถามได้ที่โทร.0-2457-9968, 0-2467-0811

ขณะที่พระครูอรุณธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดอรุณฯ จัดมีพิธีสวดอิติปิโส 108 จบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณหน้าพระปรางค์วัดอรุณฯ ในวันที่ 12 ส.ค. เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนพาแม่สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างบุญให้แก่แม่ของเราเองด้วย

นอกจากนี้ นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมคาราวานศาสนิกสัมพันธ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.นี้ ที่วัดมหาธาตุดอยกู่แก้ว อ.แม่จัน จ.เชียงราย และยังได้พาเครือข่ายผู้พิการ กลุ่มนักเรียนเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 24 ส.ค. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วย.


เรื่องที่พระองค์ทรงสนพระทัย ข้อมูลที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.176119805767463.37970.161446187234825&type=3#!/photo.php?fbid=203741729671937&set=a.176119805767463.37970.161446187234825&type=1&theater

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช