นายก ยิ่งลักษณ์เพิ่งได้ฤกษ์ไหว้สังฆราช !


เป็นนายกครบ 1 ปี
ยิ่งลักษณ์เพิ่งได้ฤกษ์ไหว้สังฆราช !

8 สิงหาคม 2554 ยิ่งลักษณ์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 วันพรุ่งนี้ก็จะครบขวบปีแล้ว คุณปูเพิ่งจะได้ฤกษ์ไปไหว้พระสังฆราช


ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ ตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ภาพจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


 
(ภาพจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
มัวแต่ไปต่างประเทศน่ะเจ้าค่ะ เลยไม่ค่อยมีเวลามาวัด


ไม่เป็นไร๊ ไม่เป็นไร มาสายดีกว่าไม่มา

(ภาพจากสำนักนายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2555

วันนี้ (6 สิงหาคม 2555) เวลา 16.30 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยัง ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2555

โอกาสนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ให้พรแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ว่า ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศตามความปรารถนา


ข่าว : สำนักนายกรัฐมนตรี
7 สิงหาคม 2555


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช