ศาลาประวัติศาสตร์ (พวงมาลัย ของสองพระองค์) ?


สมเด็จพระสังฆราช  องค์ที่ ๑๙  ถ่ายที่ ศาลาพระราชศรัทธา วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖


ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ

หลวงตามหาบัว ถ่ายที่ วัดป่าบ้านตาด วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

พ่อแม่ครูอาจารย์ ของ ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ

ภาพประวัติศาสตร์ ถ่ายที่ ศาลาพระราชศรัทธา วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖ (พวงมาลัย ของสองพระองค์)

ข้อมูล

ส่วนที่มาของศาลาพระราชศรัทธาธรรม มีดังต่อไปนี้ครับ
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางสิริกิต์พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ในโอกาสนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
สถานที่อบรมและปฏิบัติธรรมชั่วคราว
ซึ่งพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (ถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนา
รามฯ
เป็นผู้ดำเนินการ มีพระราชปรารถว่าสมควรสร้าง

อาคารอันเป็นถาวรวัตถุขึ้น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ใ
ช้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
โดยมีสัปปายะตามสมควร
บรรดาศิษยานุศิษย์ของพระครู

ปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (ถาวร จิตฺตถาวโร)
และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกัน สนองพระราชดำริ
โดยจัดตั้ง "มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา" ขึ้น รับบริจาค
จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ
และได้สร้างพระพุทธรูปบูชา (พระเสริมจำลอง)
.......แล้วนำเงินที่ได้จาก

การบริจาค และการบูชาวัตถุมงคลมาดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิ
บัติธรรมจนกระทั่งแล้วเสร็จ
โดยให้ชื่อศาลานี้ว่า "ศาลาพระราชศรัทธา"

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ

พระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธ
ีเปิดศาลาพระราชศรัทธา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2536
(คัดลอกมาจากแผ่นหิน ตรงด้านทางเข้าของสวนป่า)
มีศิษย์ใกล้ชิด เคยกราบเรียนถามหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเป็นการส่วนตัวที่สุดครั้งหนึ่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชประชวรมานานหลายปีแล้ว ทำไมจึงยังคงดำรงสังขารอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้..??? (ไปๆมาๆ หลวงตาที่ดูแข็งแรงกว่ามาก กลับนิพพานไปก่อนเสียอีก) ซึ่งหลวงตามหาบัวก็วิสัชนามาในทันทีเช่นกันว่า
"สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชนั้น ท่านมีภาระต้องค้ำพระศาสนาไว้อยู่ ภาระธุระทางพระศาสนาของพระองค์ท่านยังไม่สุดสิ้นเมื่อใด ท่านก็คงต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆ(เจริญอิทธิบาทภาวนาต่ออายุขัย) จะยังตายไม่ได้อยู่ตราบนั้น..!ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ


 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช