พระไทยแข็งแรงที่สุดในโลก ?

ไม่ได้โม้..พระไทยแข็งแรงที่สุดในโลก !

หลวงพี่หลวงพ่อดวดลิโพ กระทิงแดง เอ็มร้อย ฉลาม บาวแดง ฯลฯ วันละ 2 ขวด แล้วจะไม่แข็งแรงยังไงไหว จริงมะ ส่วนเรื่องสูบบุหรี่นั้นก็ต้องเห็นใจ เพราะพระไทยเดี๋ยวนี้ทำงานการเมือง ตั้งแต่เรียกร้องให้รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไปจนถึงขึ้นเวทีเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย แต่ไม่มีปัญญาจะห้ามไม่ให้คนโกงชาติได้ เฮ้อเซ็ง ! มีบุหรี่ซักตัวไหมโยม ?
อาหารหลักของพระไทย

สมัชชาสุขภาพเตรียมนัดถกหาทางแก้ไข พระอ้วน-ติดบุหรี่-โด๊ปยาชูกำลัง เหตุผลหลักทำพระสงฆ์ไทยสุขภาพแย่...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 55 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 กล่าวในการแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5 พ.ศ.2555
ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดขึ้นวันที่ 18-20 ธ.ค. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการพิจารณาในวาระสำคัญ 9 เรื่อง โดยเรื่องที่ที่ประชุมเห็นว่ามีความสำคัญ และควรมีการดำเนินงานเร่งด่วน คือ 1.การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที เพื่อหาทางแก้ปัญหาเด็กติดเกม 2.พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นว่ามีความสำคัญและจะต้องเร่งหามาตรการรองรับ เพราะนอกจากปัญหาเด็กติดเกมที่ยังเป็นปัญหาสังคมอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็กำลังจะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียน ป.1 ทั่วประเทศอีก จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งหามาตรการรองรับ ส่วนเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ไม่ได้รับการดูแลสุขภาพจากประชาชน โดยสาเหตุหลักมาจากอาหารที่ถวายพระสงฆ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารที่พระสงฆ์จะได้รับ

นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เด็กที่ติดเกมถือว่าเป็นโรคภาวะติดเกม ซึ่งเมื่อเด็กติดเกมแล้วจะส่งผลต่อปัญหาในการเรียน สมาธิสั้น ส่งผลต่อการกินอาหาร การนอน และโรคอ้วน โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2553 ผู้ที่อายุ 7-25 ปี เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงต่อวัน และจากข้อมูลของบริษัท ทีโอที เมื่อพ.ศ.2553 พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเล่นเกมออนไลน์สูงถึง 4
,502,
516 เลขหมาย

ขณะที่ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย กล่าวว่า ในส่วนสุขภาพของพระสงฆ์ที่ทางกรมอนามัยทำการสำรวจมาล่าสุดพบว่า ร้อยละ 50 ของพระสงฆ์เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และยังพบอีกว่าพระสงฆ์ร้อยละ 45 น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง 3 สาเหตุที่ทำให้พระสงฆ์ประสบภาวะดังกล่าว คือ 1.อาหาร 2.การออกกำลังกาย และ 3.การสูบบุหรี่ ที่พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ 12 ยังคงสูบบุหรี่อยู่ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าพระสงฆ์ยังนิยมดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเฉลี่ยวันละ 2 ขวดด้วยข่าว : ไทยรัฐ
30 สิงหาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล