พระไทยจะไปเลือกตั้ง

พระไทยจะไปเลือกตั้ง
กมธ.ศาสนา เห็นว่า พระน่าจะเลือกตั้งได้
ดีกว่าปล่อยให้ขึ้นเวทีปราศัยที่ราชดำเนิน
สู้หลวงพ่อธัมมชโยไม่ได้
ประกาศ "ไม่-ไม่-ไม่" รวมเป็น 3 ไม่
"ไม่เล่นการเมือง ไม่อยากเป็นใหญ่ ไม่อยากดัง"
ปล. "เล่นน่ะไม่ยาก มันยากตรงที่เอาจริง" อิอิ !
มองต่างมุม

มุมแรก : พระไทยคือผู้สละโลกย์ ดังนั้นเรื่องโลกๆ จึงไม่ควรยุ่ง ปล่อยให้ญาติโยมเขาจัดการไปเถิด พระก็อยู่ส่วนพระ
มุมที่สอง : พระก็คน คนไทยเหมือนกัน ทำไมไม่ให้พระใช้สิทธิ แบบนี้ถือว่าริดรอนสิทธิของพระ ผิดรัฐธรรมนูญ
แต่..อย่าลืมว่า แม้ว่าพระไทยจะเสียสิทธิบางอย่าง เช่น การเลือกตั้ง แต่พระก็ได้สิทธิพิเศษมากมาย บ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อ รับสังฆทานก็ไม่ต้องเสียภาษี เขายกเว้นให้แม้กระทั่งการเกณฑ์ทหาร ถ้าวันนี้พระจะขอใช้สิทธิเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ก็อาจจะมีการเรียกร้องว่า ถ้างั้นพระก็ต้องรับใช้ชาติด้วย จะได้เป็นราษฎรเต็มขั้น เมื่อนั้นพระจะรับได้ไหม คิดให้รอบคอบนาหลวงพี่หลวงพ่อ อย่าเห็นแก่ได้ถ่ายเดียว
ที่ปรึกษา กมธ.ศาสนาฯ เสนอ วธ.ศึกษา "พระสงฆ์เลือกตั้งได้" พร้อมแนะวธ.ดูแลชาวต่างชาติหมิ่น พระพุทธรูป หาช่องออกกฏกระทรวง ออกมาตรการดูแลให้เป็นรูปธรรม
15 ส.ค. 2555 ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ตนได้เสนอให้ วธ. ไปศึกษาความเป็นไปได้ว่า พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยควรที่จะสามารถเลือกตั้งได้เหมือนกับนักบวชศาสนาอื่น เช่นประเทศศรีลังกา นักบวชสามารถเข้าไปเล่นการเมืองได้ ดังนั้น จึงอยากให้ วธ. ศึกษารายละเอียดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้พระภิกษุสงฆ์สามารถเลือกตั้งได้ เพราะนักบวชของไทยก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกับประชาชนทั่วไป
ขณะที่นายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวว่า เรื่องขอเสนอให้พระสงฆ์สามารถมีสิทธิเลือกตั้งได้นั้น ตนเห็นว่า ตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณ มีข้อกำหนดไว้ว่า พระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หากทางที่ปรึกษา กมธ. เห็นว่า ควรจะให้ วธ. ดำเนินการศึกษา ตนจะต้องขอความเห็นจากมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นผู้ครองและออกระเบียบปกครองคณะสงฆ์ก่อน ว่ามีความเช่นไรกับเรื่องดังกล่าวต่อไป
ด้าน นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า นายสันตศักดิ์จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯเห็นว่า วธ. ควรที่จะดูแลเกี่ยวสินค้าพุทธพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาประดับตามสถานที่ต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจาก กมธ. ได้รับร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่สำคัญ วธ. จะต้องให้ความรู้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า สิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ ถึงแม้จะใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่ง แต่ก็ควรที่จะจัดไว้ในสถานที่เหมาะสมด้วย
นางสุกุมล กล่าวต่อไปว่า นายสมชายได้ชี้แจงต่อประธาน กมธ. ไปว่า วธ. ได้ทำหนังสือคู่มือการเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย โดยเฉพาะการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ไปมอบให้แก่สถานทูตทั่วโลกใช้แจกชาวต่างชาติ เพื่อให้ทราบ ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธต่อรูปเคารพองค์พระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาไปตั้งตามสถานที่ที่ไม่เหมาะสมด้วย รวมทั้งยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสักว่า ไม่ควรนำสัญลักษณ์ทางศาสนาทุกศาสนา มาสักลงบนร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม อย่างไรทาง กมธ. ได้เสนอแนะให้ออกเป็นกฎกระทรวงในการป้องกันหรือใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างไม่เหมาะสม เพื่อให้มีมาตรการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในเรื่องนี้ตนได้รับเรื่องจาก กมธ. ไว้พิจารณาอีกครั้ง
http://www.alittlebuddha.com/
ข่าว : คมชัดลึก16 สิงหาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช