ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บัดนี้มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www://iconap.go.th ได้เสนอข่าวสารอันไม่สร้างสรรค์ต่อองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เปิดศูนย์ข่าวสารสำนักพุทธฯรับร้องเรียนเรื่องไม่เหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา
ถ้าพบก็จะ..ดำเนินการขั้นเด็ดขาด !

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดช่องทางรับแจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลือกเมนู ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอ้า..ถ้างั้นก็ขอร้องเรียนเป็นรายแรกเลยนะฮะ
เจริญพรฯ     นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www://iconap.go.th ได้เสนอข่าวสารอันไม่สร้างสรรค์ต่อองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยเว็บไซต์แห่งนี้ได้เสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำเอาเงินจำนวน "23 ล้านบาท" ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงใช้สอยตามพระสังฆราชอัธยาศัย

เมื่อข่าวนี้กระจายออกไป ก็เกิดผลกระทบต่อองค์สมเด็จพระสังฆราช ว่าทรงใช้เงินไปทำอะไรตั้งปีละ 23 ล้าน แม้ว่าจะเป็นเงินที่รัฐบาลน้อมถวายเป็นประจำทุกปี แต่ก็ไม่เคยมีข่าวเอิกเกริกเช่นนี้มาก่อน

ทางเรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ จึงเห็นว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าว เป็นการสร้างความเสียหายต่อองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และต่อพระพุทธศาสนา หากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะได้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดและปิดเว็บไซต์แห่งนี้ได้ ก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา สมดังปณิธานที่เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งนี้ขึ้นมา


ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

แผ่สังฆราช

นิวัฒน์เกี่ยวก้อยนพรัตน์
นำ 23 ล้าน ไปถวายสังฆราชถึงโรงพยาบาลจุฬาฯเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับสนองงานของคณะสงฆ์โดยตรง พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทูลถวายงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจ ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นประจำทุกปี ปีละ 23,000,000.-บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติพระศาสนกิจตามพระอัธยาศัย หรือตามที่ทรงพระกรุณาเห็นสมควร ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8 เมษายน 2555


ข้อมูลหลักฐาน ที่ 
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=5661:2012-03-23-13-37-50&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

รมต. ประจำสำนักนายกฯ ทูลถวายงบประมาณเพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับสนองงานของคณะสงฆ์โดยตรง พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทูลถวายงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจ ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นประจำทุกปี ปีละ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติพระศาสนกิจตามพระอัธยาศัย หรือตามที่ทรงพระกรุณาเห็นสมควร ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานครกองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2556 23:16

    ดูดซับจุดทุกวัน - ทางสีรถในที่ชัดครอบครอง
    การอ่านชะตากรรมทุกวัน

    my weblog ทำนายฝัน

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช