สร้างบุญบารมี แก้ภัยพิบัติ ถวาย สมเด็จพระสังฆราช


สร้างบุญบารมี แก้ภัยพิบัติ ถวาย สมเด็จพระสังฆราช

โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2011 เวลา 5:47 น. ·
โครงการสร้างบุญบารมี ถวาย สมเด็จพระสังฆราช บรรเทาภัยพิบัติในชาติไทย 

      บารมี คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง 
พระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามี ศีลปาฎิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระ แต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้น เรียกกันว่าสมมุติสงฆ์ พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม (จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

 เชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวาย  สมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยภัยพิบัติในชาติไทย
เลือดไม่พอ!!! ★ โปรดบริจาค สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ 8.30-15.30น.ทุกวัน ส่งไปรพ.ทั่วประเทศ โทร.02256 4300


ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ (๒พย๕๔)

ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ได้กราบท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ณ.วัดบวรนิเวศ ได้ถวาย พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ เพื่อนำออกช่วยน้ำท่วมแก่วัดที่ถูกน้ำท่วม ถวายสมเด็จพระสังฆราช (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)COPYRIGHT, 2009
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/
มีศรัทธาเชิญร่วมสร้างบุญบารมี เพื่อประเทศไทย ผ่านพ้นภัยพิบัติ  

โครงการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ข้อมูลที่ www.facebook.com/thaihistory 


ประชาสัมพันธ์โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อหาองค์กรที่มีจริยธรรมและต้องการช่วยเหลือสังคม ในการช่วยสนับสนุนโครงการ แบ่งปันและแชร์ได้บุญมากครับ ข้อมูลโครงการที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSVUtYRlAybjNUZE9YdGY1Y2xPQi1hUQ/edit ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011_12_01_archive.html ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ http://www.watbowon.com/ด้วยความนับถือ สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO

พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร) ข้อมูลที่http://www.sangharaja.org/home/index.php?mode=his&id=68
ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย  วุฒิสภา  ได้ประสานกราบเรียน การดำเนินโครงการ แก่ท่านเจ้าคุณ  พระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อดำเนิน โครงการปกป้องและสืบทอด พระศาสนา ท่านใดมีศรัทธาในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ควรศึกษาข้อมูลต่างๆก่อน
สามารถบริจาคสนับสนุนโครงการ ได้ เพื่อหาทุนดำเนินการ ตรวจสอบผู้เป็นภัยต่อความมั่นคงพระศาสนา 
ผู้บริจาค 800,000 บาท ขอมอบ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ให้ท่าน1องค์ บริจาคที่
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ บัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ บัญชีออมทรัพย์ 209-0-518040 
หรือ โทรสอบถามที่  084-6514822 e-mail ssomkiert@gmail.com


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช