ยกย่องในหลวง


อ่านข้อมูลข่าว ที่  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=357481494297959&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช