เมืองไทยมีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากี่คณะแล้วมิทราบ


เหล้าเก่าในขวดใหม่ !
กรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์

โอ ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนากี่คณะแล้วมิทราบ เท่าที่ทราบก็คือ..

1. กองงานพระธรรมทูต อยู่ที่วัดสระเกศ
2. สำนักงานพระธรรมทูต แบ่งออกเป็น 9 สาย ทั่วประเทศ
3. สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต อยู่ที่วัดปากน้ำ
4. สำนักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต 4 ภาค อยู่ที่วัดสระเกศ วัดปากน้ำ วัดพระแก้ว เชียงราย และวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
5. สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย) อยู่ที่วัดสระเกศ
6. คณะกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) อยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส
7. คณะกรรมการการเผยแผ่แห่งชาติ อยู่ที่วัดพิชัยญาติ กรุงเทพฯ

ประทานโทษ ตำแหน่งเก่าๆ เหล่านี้ มีไว้ทำไม ไม่ทำงานกันแล้วหรือไง ถึงได้ตั้งขึ้นใหม่คณะแล้วคณะเล่า ทั้งๆ ที่กรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ก็คือพวกเก่าที่ไม่เอางานทั้งนั้น ถ้าจะตั้งใหม่ ก็ทำไมไม่ยุบของเก่าทิ้งก่อนครับ


ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุม คณะกรรมการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1 / 2555 ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุม โดยมี พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด ฯ พระราชทานเงิน จำนวน 72 ล้านบาท ที่ธนาคารออมสิน ได้ทูลเกล้าถวาย ฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา


พศ. จัดการประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2554 เวลา 14.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย ส่วนการศึกษาสงเคราะห์ (เผยแผ่) กองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554 โดยมี พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม  ในการนี้  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
26 เมษายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช