พฤติกรรมโจโฉ มารศาสนาไม่กลัวนรก?และกฎหมาย? มหาชนหมดศรัทธา

โจโฉ !
ย้อนรอย "วาทะกรรม" สมเด็จสมศักดิ์

จาก..ปัญหาภายในวัดสระเกศ ขอให้แก้ไขกันเอง
ถึง..ปัญหาภายในเขตปกครองของผม ขอให้ผมแก้ไขเอง
สร้างสมเด็จสมศักดิ์ให้เป็น "โจโฉ" แห่งคณะสงฆ์ไทย ไชโย


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9 Ph.D. ศาสตราจารย์)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง รองอธิการบดี มจร.

ก็ไม่มีอะไร นอกจากจะชื่นชมในความเอาใจใส่ในภาระธุระพระศาสนา เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านไม่วางเฉย แต่ได้เอาใจใส่ "อย่างแรง" ออกแรงวิ่งทั้งหน้าฉากหลังฉาก ทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งในวัดพิชัยญาติและนอกวัด ทั้งพูดแทนทั้งส่งตัวแทนลงเล่น ฯลฯ เป็นอะไรที่ต้องเรียกว่า ใครได้สมเด็จสมศักดิ์เป็นลูกพี่ รับรองว่าโชคดีไปร้อยชาติ
ถ้าเสนาะ "มีหัวคิด" แบบสมเด็จสมศักดิ์ "ซักนิด" ก็คงไม่ทำตัวเป็นพระมะเหลเถไถ เกกมะเหรกเกเร ชอบทะเลาะเบาะแว้ง จนเสียหายบานปลายไปทั่ว ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ลากเอาบรรดาพระผู้ใหญ่ให้ต้องมัวหมองด้วย แต่คนเฮงซวยประเภทนี้แหละมักได้ดี ดังโบราณว่า "คนไม่มีคุณความดี มักเป็นที่โปรดปรานของท้าวไท คนจัญไรมักเป็นที่รักใคร่ของผู้มีอำนาจ" สมองอันสกปรกของเสนาะ จึงมองเห็นพี่ๆ น้องๆ ร่วมชายคาเดียวกันในวัดสระเกศเป็นศัตรู มองลูกพ่อเดียวกันด้วยสายตากินเลือดกินเนื้อ คิดเข่นฆ่า ถึงกับจะจับเขาเข้าคุกเข้าตะราง
เรื่องนี้ ใครไม่ถูกกระทำย่อมไม่รู้สึก สมเด็จสมศักดิ์ เจ้าคุณเอื้อน หรือใครต่อใคร ที่ออกหน้าการันตี "เสนาะ" ว่ายังไม่ผิด หรือผิดไม่ชัดเจน นั้น ทำไมไม่ลองถาม "ท่านธงชัย" ดูบ้าง ว่าโดนเสนาะลากคอเข้าตะรางนั้น มันรู้สึกอย่างไร และถ้าหากตัวเอง "โดน" บ้าง จะทนไหวไหม จะให้เสนาะเหยียบเอาตามอำเภอใจหรือจะลุกขึ้นสู้ ?
ตลอดเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งวันนี้ บรรดาผู้มีอำนาจในมหาเถรสมาคม นับตั้งแต่สมเด็จวัดปากน้ำลงมา รวมทั้งสมเด็จสมศักดิ์ รองสมเด็จเอื้อน ฯลฯ ทุกรูปทุกองค์ ต่างท่องแต่คาถาว่า "ผิดกฎหมายไหม-ผิดพระธรรมวินัยระดับปาราชิกหรือไม่"
แต่..ไม่มีใครถามเรื่อง คุณธรรม-จริยธรรม เลย !
ไม่มีใครถามเลยว่า พฤติกรรมของเจ้าคุณเสนาะ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระดำกระด่างมาโดยตลอด จนกระทั่งคาบลูกคาบดอกผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองนั้น มันชอบธรรมที่เจ้าคุณเสนาะจะดำรงตำแหน่งต่างๆ อยู่อีกหรือไม่ มีอะไรที่พวกท่านยังคงนิยมยกย่องว่า "เสนาะคือผู้ที่เหมาะสมที่สุด" ในคณะสงฆ์ไทย ไม่ว่าด้านคุณสมบัติส่วนตัวหรือพฤติกรรมส่วนรวม ไล่ตั้งแต่วัดสระเกศมาถึงวัดโสธร หรือจะนับมาถึงสหรัฐอเมริกานี่เลยก็ได้ !
เมื่อพวกท่านไม่ยอมถาม ก็จะถูกสังคมพุทธเขาถามบ้างว่า บรรดาสมเด็จฯ รองสมเด็จฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ไทย ทุกรูปทุกองค์นั้น พวกท่านถือศีลกี่ข้อ มีคุณธรรมสูงส่งกว่าพระสงฆ์ทั่วไปในระดับใด จึงได้ยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งปกครองบ้านเมืองแบบเผด็จการ
หาไม่แล้ว จากกระแส "ไม่เอาเสนาะ" ในวันนี้ จะยกระดับเป็น "ไม่เอาเจ้าคุณเอื้อน-ไม่เอาสมเด็จสมศักดิ์ ฯลฯ" ไปโน่น เพราะชาวพุทธเขาแทบไม่ได้มองพวกท่านเป็นพระแล้ว แต่เขามองท่านคล้ายๆ นักการเมืองเข้าไปทุกที
นึกไปก็เสียวนะฮะ และอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้
เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ !

TIMELINE
ปีก่อน เหนาะโวยวาย
"เชื่อว่า มีขบวนการล้มเจ้าอาวาส"
ปีนี้ เหนาะเงียบกริบ ไม่มีเสียงซักแอะว่า
"มีขบวนการอุ้มเจ้าอาวาสวัดสระเกศ"
8 ม.ค. 58
นายสมชาย สุรชาตรี โฆษก พศ.กล่าวภายหลังการประชุมว่า สตง.ได้มีหนังสือการตรวจสอบเงินอุดหนุนงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กราบถวายรายงานถึง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนำเข้าสู่การพิจารณาของ มส. โดยกรรมการ มส.ขอให้พระพรหมสุธี ออกจากห้องประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งที่ประชุม มส.ได้สรุปว่า ให้ยึดมติ เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ ปี 2544 โดยเมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่ใดให้เจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นดำเนินการกับปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของวัดสระเกศขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์หนกลาง ซึ่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้รับปากที่จะดำเนินการและกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อย
12 ก.ย. 57
"อาตมาได้เข้าพบ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อพูดคุยถึงข่าวที่เกิดขึ้น ท่านบอกให้ใช้ขันติ สงบ เท่านั้น"
พระพรหมสุธี วัดสระเกศ
11 ก.ย. 57
ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลางและกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวถึงกรณีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนพระพรหมสุธี (เสนาะปญฺญาวชิโร)เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 12 และกรรมการ มส.ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งคงจะต้องให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการโดยต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในวัดสระเกศนั้นคงจะต้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติของปัญหาต่อไป
29 ส.ค. 57
ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ( มส.) ตามวาระปกติ ภายหลังประชุมผู้สื่อข่าวได้สอบถามพระผู้ใหญ่ถึงกรณีวัดสระเกศต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ว่าในการประชุม มส. มีการหารือเรื่องดังกล่าวหรือไม่ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวเพียงสั้นๆว่า ไม่มี
ขณะที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปฺสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายใน ดังนั้น จึงต้องหารือกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ส่วนพระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรแล้ว เจ้าอาวาสได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
10 มกราคม 2558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช