สิ่งที่มหาชนควรทำเพื่อสมเด็จพระสังฆราชและหลวงตามหาบัว แชร์ถวายพระศาสนา


สิ่งที่มหาชนและรัฐบาลควรทำเพื่อสมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่
https://drive.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSTlE5Z1EtWGZCQXM/preview

เชิญร่วมงาน หล่อรูปพระเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทีสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีหลวงปู่ลี กุสลธโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ม.ร.ว.ทองศริ ทองแถม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จะเอาไปประดิษฐาน ณ พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ภูผาแดงฯ ๑ องค์ และเอาไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  วัดป่าบ้านตาด ๑ องค์ ท่านสามารถทำบุญได้ทางบัญชีธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 059-2-14290-2 สาขาเอกมัย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ม.ร.ว. ทองศิริ ทองแถม จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญในครั้งนี้ ถ้าปัจจัยเหลือจากค่าใช้จ่ายในครั้งนี้จะเอาถวายหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง ทั้งหมดอนุโมทนา...สาธุๆ   (ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งมาทาง inbox)
กำหนดการ ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เสร็จแล้วฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ภาวนา

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๓๐ น. บิณฑบาต
เวลา ๐๙. ๑๙ น. ร่วมเททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

"สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย" การสร้างสมบุญ นำมาซึ่งความสุข.

โทร ๐๘๑-๓๗๔-๓๕๕๓ : ๐๒-๔๔๔-๒๘๑๒
#พระนิคม ปัญญาธโร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช