ถวายฎีกา เพื่อปกป้องและสืบทอดพระธรรมวินัย? เมื่อไม่มีใครทำหน้าที่เพื่อสถาบันพระศาสนา

ถวายฏีกา !
พสธ.เอาจริง จี้รัฐบาลสอบคึกฤทธิ์
หากภายในไม่กี่วันนี้ไม่มีคำตอบก็จะยกระดับ
ถวายฎีการาชสำนักเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัย
จะให้เอาอะไร ระหว่าง
การศึกษาระบบคณะสงฆ์ กับ ระบบคึกฤทธิ์

อา..ก็ดีนะฮะ จะได้รู้หมู่รู้จ่ากันไปเลย เพราะว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งสิ้นทั้งปวงนั้น วางรากฐานโดยราชสำนัก นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นระบบ "นักธรรม-บาลี" หรือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งล้วนแต่ถูกคึกฤทธิ์ตราหน้าว่า "เดียรถีย์" หรือแม้แต่พระไตรปิฎก ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ทรงนำประชาชนกู้ชาติบ้านเมือง เมื่อได้เอกราชสมบูรณ์แล้ว จึงทรงสร้างพระไตรปิฎกไว้คู่บ้านคู่เมือง แต่วันนี้ พระไตรปิฎกของสยามรัฐ ถูกนายคึกฤทธิ์ฉีกทิ้ง ก็ต้องทูลถามทางราชสำนักไทยว่าจะโปรดให้เลือกแบบไหน ระหว่างการศึกษาพระพุทธศาสนาที่วางระบบไว้นานหลายร้อยปี กับระบบคึกฤทธิ์ ที่วันดีคืนดีก็อวดอุตริว่าตนเองรู้ว่าตรงไหนเป็นพุทธวจนะ แล้วก็ตัดตอนพระไตรปิฎกเอาตามใจชอบ ส่วนมหาเถรสมาคมก็ไม่จำเป็นต้องถามแล้ว เพราะพึ่งไม่ได้
นี่ฮะ ! ของจริง ทำแล้วต้องทำให้เห็นผลชัดเจน ไม่ยืดเยื้อ ไม่ปล่อยให้บรรยากาศบ้านเมืองอึมครึมเหมือนในอดีต เราจะมีประชาธิปไตย แต่ใช่ว่าใครจะทำยังไงก็ได้ เพราะถ้าบ้านเมืองไร้ขื่อไร้แป ก็ไร้ความหมาย กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน แต่ในเมื่อบ้านเมืองมีขื่อมีแปอยู่แล้ว จะปล่อยให้ใครมารื้อขื่อแปบ้านเมืองเอาตามใจชอบนั้น มันยอมไม่ได้ เว้นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจ หรือยอมรับกับลัทธิคึกฤทธิ์ได้ ก็สุดท้ายแต่ท่านจะเห็นสมควร เพราะพระศาสนาก็มิใช่ของพวกเราคนเดียว คิดว่าปกครองบ้านเมืองในสภาพกลียุคได้ก็ตามสบายฮะ
 
ภาพ : หมดสภาพ
สมเด็จวัดปากน้ำ อนุญาตให้คุณคึกฤทธิ์เข้าถวายสักการะ ขณะที่พฤติกรรมยังไม่เคลียร์ เลยกลายเป็นว่า "วัดปากน้ำอุ้มคึกฤทธิ์" ชาวพุทธจึงเห็นว่า ขืนร้องไปยังวัดปากน้ำก็ไม่มีประโยชน์อันใด

รางวัลสมเด็จพระเทพ
รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะ ของมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจนะ วัดนาป่าพง ถูกอ้างอิงเป็นความชอบธรรมในการเผยแผ่ลัทธิพุทธวจน เป็นอุปสรรคใหญ่ในการรณรงค์ของชาวพุทธทั่วไป เพราะหากวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดออกไป ก็จะกระทบถึงสถาบัน ทำให้ชาวพุทธต้องทูลถวายฎีกาต่อราชสำนัก เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
ควรมิควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ฯที่มา : เฟสบุ๊คครูนัท หนอนพระไตรปิฎก
3 มกราคม 2558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช