พฤติกรรมที่ต้องติดตามตรวจสอบโดยชาวพุทธทั้งประเทศ

THE DAY AFTER TOMORROW

มะรืนนี้ ชี้ชาตาเจ้าคุณเสนาะ
เพราะเป็นวัดประชุมมหาเถรสมาคมนัดแรกของปี 58

จับตามหาเถรสมาคม

จะอุ้ม หรือ จะปลด พระพรหมสุธี

เป็นท่าทีตอบสนองต่อคำร้องของ สตช.

 

สองผู้มีอำนาจในคณะสงฆ์ไทย

ซ้าย : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของพระพรหมสุธี

ขวา : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะผู้ทรงอำนาจสูงสุดในคณะสงฆ์ไทย มีอำนาจสั่งการแม้กระทั่งสมเด็จทุกองค์

 

 

ภาพประวัติศาสตร์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นิมนต์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เข้าพบที่วัดปากน้ำ วันที่ 23 ธ.ค. 57 ปรึกษาเรื่อง สตง. มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช กรณีพระพรหมสุธี ไม่ให้ความร่วมมือกับ สตง. ตรวจสอบบัญชีเงินวัดสระเกศ

  

หนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช จาก สตง. ล่าสุด

ข้อความชัดเจน ว่า ขอความร่วมมือจากมหาเถรสมาคม ได้ดำเนินการให้การตรวจสอบบัญชีเงินวัดสระเกศ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้การขัดขวาง

 

พุทโธ พุทโธ อยู่หรือไป ?

 

วันมะรืนนี้ (9 มกราคม) จะมีการประชุมมหาเถรสมาคม "นัดแรก" ของปี พ.ศ.2558 ตามปฏิทินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตำแหน่ง ซึ่งนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนสิ้นปีว่า ถ้าได้รับหนังสือจาก สตง. แล้ว ก็จะนำเข้ารายงานในที่ประชุมมหาเถรสมาคมทันที เชื่อว่า เวลานี้ หนังสือคงถึงมือนายพนมเรียบร้อยแล้ว และคงพร้อมสำหรับการรายงานมหาเถรสมาคม ในวันมะรืนนี้เช่นกัน เพราะการแช่เรื่องเอาไว้นั้น ไม่เป็นผลดีต่อใครๆ แม้กระทั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จึงต้องจับตาอย่ากะพริบ ว่าทางมหาเถรสมาคมจะดำเนินการกับพระพรหมสุธีอย่างไร เพื่อให้การ "สนองตอบ" ต่อคำร้องของ สตง. เป็นไปอย่างชัดเจน มิใช่ปล่อยเลยตามเลย แล้วสุดท้ายก็เดือดร้อนทั้งสมเด็จวัดปากน้ำและสมเด็จวัดพิชัยญาติ กลายเป็นลูกไล่ให้ สตง. ฟ้องจนเสียภาพพจน์ไปทั่วประเทศ แต่ถ้าหากทางมหาเถรสมาคม ตัดสินใจ "สั่งพักงานเจ้าคุณเสนาะ" ก็จะสามารถ "ตัดปัญหา" ไม่ให้ลามมาถึงผู้ใหญ่ได้ทันที

งานนี้ จึงอยู่ที่ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เพียงรูปเดียว ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ว่าจะเอาอย่างไร บางทีเราอาจจะได้เห็นอะไรที่ผิดคาดก็เป็นได้ เพราะหลวงพ่อใหญ่วัดปากน้ำนั้น ว่ากันว่า ถ้าท่านเอาจริงก็จริงเช่นกัน มิเช่นนั้นคงเป็นผู้นำไม่ได้ !

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
7 มกราคม 2558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช