บันทึกประวัติศาสตร์ "ในหลวง"เสด็จฯ ทางชลมารค เปิด 5 โครงการชลประทาน


       

       

       

       

      
 วันนี้(7 ก.ค.) เวลา 16.26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสด็พระราชดำเนินขึ้นเรืออังสนา ซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ไปทรงเปิดโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ที่กรมชลประทาน สามเสน
     
       สำหรับ 5 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการโครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
     
       โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนืองแน่นโรงพยาบาลศิริราช ด้วยความจงรักภักดี โดยพสกนิกรร่วมใจกันสวมเสื้อสีชมพู ถือพระบรมฉายาลักษณ์ โบกธงไตยรงค์และธงพระปรมาภิไธย ภปร. อย่างพร้อมเพรียง พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ ตลอดเวลาที่เสด็จพระดำเนินผ่าน ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ พร้อมรู้สึกตื้นตันใจและหายเหนื่อยเมื่อได้เห็นพระองค์ในระยะใกล้ และบอกว่าจะรอจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 20.30 น.
     
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

http://www.thaiday.com/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000083392
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หมายกำหนดการ"ในหลวง"เสด็จฯ ทางชลมารค ทรงเปิดโครงการชลประทาน 5 แห่ง
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิด 5 เขื่อน มหาชนแซ่ซ้องในพระมหากรุณาธิคุณ
จากเขื่อนแควน้อยถึงปากพนัง 5 โครงการพระราชดำริใต้พระบารมี/ปิ่น บุตรี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช