ผ่าไส้“เชฟรอน”โยงบ.ลับ!บน“เกาะสวรรค์”ปตท.-กฟผ.-ตระกูลดังหุ้นส่วน

ผ่าไส้“เชฟรอน”โยงบ.ลับ!บน“เกาะสวรรค์”ปตท.-กฟผ.-ตระกูลดังหุ้นส่วน

Author by  5/07/12No Comments »
ผ่าไส้กลุ่มเชฟรอน โยงใย 15 บ.ไทย-ต่างชาติ  บิ๊กกลุ่มทุน ปตท.-กฟผ.-ยักษ์ชิปปิ้ง-ตระกูลแบงก์ดัง หุ้นส่วน ซุ่มจดทะเบียนตั้งบริษัทลับบนเกาะสวรรค์“เคย์แมน-บริติเวอร์จินส์”โอนหุ้นไป-มา เชื่อมเป็นเครือข่าย
ภายหลังที่กลุ่มเชฟรอนยักษ์สัญชาติสหรัฐรุกเข้ามาทำธุรกิจพลังงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545เป็นต้นมากระทั่งปัจจุบันได้จดทะเบียนทำธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้น 8 บริษัท  ได้แก่  บริษัท เชฟรอน  ออฟชอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด   บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด   บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด   บริษัท ซียูอีแอล จำกัด  บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด  บริษัท เชฟรอน เอ็นเนอร์จี ดิเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ  บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
ทั้ง 8 บริษัท มีผลประกอบเฉพาะปี 2553  ปีเดียวมีรายได้ 54,736.3 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 10,229.7 ล้านบาท
ข้อมูลที่อาจไม่ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อนหน้านี้ก็คือการทำธุรกิจของยักษ์พลังงานรายนี้มีใครเป็นพันธมิตร?
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  นำข้อมูลมาเปิดเผยดังต่อไปนี้
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มทุนชั้นนำเมืองไทยที่ร่วมลงทุนกับเชฟรอนมี 4 บริษัทได้แก่
                1.กลุ่ม ปตท. ร่วมถือหุ้นใน บริษัท บี 8/32  พาร์ทเนอร์ จำกัด  จำนวน 30,556 หุ้น หรือประมาณ 25% (หุ้นละ 1,000 บาท)  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2548 โดยใช้ชื่อ บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หลังจากนั้น วันที่  17 พฤศจิกายน 2548  บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ จำกัด  ได้ย้ายไปจดทะเบียนที่เกาะเคย์แมน สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์ ที่อยู่เลขที่ พี.โอ.บ็อกซ์ 501 ชั้น 2 อาคารธนาคารโนวาสโกเทีย จอร์จทาวน์ แกรนด์ เคย์แมน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด  จนถึงปัจจุบัน
2.บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด (กลุ่ม กฟผ.) ร่วมถือหุ้น บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด  จำนวน 12,838,875 หุ้น(กลุ่มก.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.) หุ้นละ 100 บาท  คิดเป็น 50% โดยรับโอนมาจาก บริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2547   กระทั่งถือหุ้นจนปัจจุบัน
ทั้งนี้ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้น 100%  ( การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย –กฟผ. ถือหุ้นใน บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  45%)
3.บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด  (กลุ่มนายชวลิต เชาว์) ร่วมถือหุ้น บริษัท ซียูอีแอล จำกัด  (ชื่อเดิมบริษัท คลัฟ-ยูนิไทย เอนจิเนียริ่ง จำกัด) จำนวน 3,999,994 หุ้น มาตั้งแต่  10 ตุลาคม2549  หลังจากนั้นวันที่  9  พฤษภาคม 2550 แบ่งให้บริษัทในเครือ คือ บริษัท ยูนิไทย เอนเนอจี้ จำกัด ถือหุ้น 2,500,000 หุ้น  กระทั่งปัจจุบัน
บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ท่าเทียบเรือ นายหน้าตัวแทน  จดทะเบียนวันที่ 2 ตุลาคม 2521  ทุน ปัจจุบัน  2,940 ล้านบาท  ที่ตั้ง เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นาย ชวลิต เชาว์ ถือหุ้น 50.99%  ไอเอ็มซี อินดัสเทรียล ลิมิเต็ด  สัญชาติ เบอร์มิวด้า 44.31%  กระทรวงการคลัง  4.68%   ส่วน บริษัท ยูนิไทย เอนเนอจี จำกัด  22 พฤศจิกายน 2548 ทุน 300 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น  นายชวลิต เชาว์ ถือหุ้น 100%
4.กลุ่มโสภณพนิช จากการตรวจสอบพบว่าร่วมถือหุ้นกับกลุ่มเชฟรอน 2 บริษัท คือ
หนึ่ง บริษัท บี 8/32  พาร์ทเนอร์ จำกัด กลุ่มโสภณพนิชร่วมถือหุ้นมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ในชื่อ บริษัท พลังโสภณ จำกัด (สัญชาติไทย) และ บริษัท พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งบนเกาะ เคย์แมน  (สัญชาติ เคย์แมนไอซ์แลนด์) ที่ตั้ง  วอล์คเกอร์ส เอสพีวี ลิมิเต็ด วอล์คเกอร์ เฮ้าส, พีโอบ็อกซ์ 908 จีที ,แมรี สตรีท ,จอร์จ ทาวน์ , แกรนด์ เคย์แมน , เคย์แมน ไอซ์แลนด์
วันที่ 30 เม.ย.2550  บริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้โอนหุ้นให้บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,048 หุ้น  ขณะที่วันที่  29 เม.ย.2553 บริษัท พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ได้โอนหุ้นให้ บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) จำกัด (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์) 5,098 หุ้น ทำให้กลุ่มโสภณพนิชไม่มีหุ้นในบริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย)อีกต่อไป
สอง บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด  กลุ่มโสภณพนิชในนามบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554  จำนวน 1  หุ้น  หลังจากนั้นเพิ่มเป็น 3,301 หุ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  กระทั่งเหลือ 3,300 หุ้นหรือ 0.33%  ในปัจจุบัน
ขณะที่กลุ่มทุนต่างชาติที่ร่วมลงทุนกับกลุ่มเชฟรอนอย่างน้อย 5 บริษัทได้แก่
1.อีเอ็มอี ไตร เจน ,บีวี (EME Tri Gen,B.V.) สัญชาติเนเธอร์แลนด์ เลขที่ 3521 โครเซอส์แลนด์ 18 ซีบี  อูเทรด ประเทศเนเธอแลนด์  ร่วมถือหุ้น บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด จำนวน 8,559,250 หุ้น (กลุ่ม ก.) และ 250 หุ้น (กลุ่ม ข.) ปี 2547
2. บริษัท โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.   สัญชาติเนเธอร์แลนด์  สตราวินสกีแลน 3105  เอเทรียน 1077 ซีเอ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  ร่วมถือหุ้น บริษัท บี 8/32  พาร์ทเนอร์ จำกัด จำนวน 18,376 หุ้น
3.คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) จำกัด สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์  ที่อยู่ วอคเกอร์เฮ้าส์  87 แม่รี่ สตรีท ,จอร์จทาวน์ แกรนด์ เคย์ แมน เควาย 1-9005 เคย์แมน ไอซ์แลนด์  ร่วมถือหุ้น บริษัท บี 8/32  พาร์ทเนอร์ จำกัด  จำนวน5,098 หุ้น  และ บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด จำนวน 5,600 หุ้น
4.มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด  ร่วมถือหุ้น บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด จำนวน  205,800 หุ้น (สัญชาติญี่ปุ่น)
5.บริษัท เจวี ชอร์ เบส จำกัด ร่วมถือหุ้น  บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด จำนวน   156,700 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอส์แลนด์)  ที่อยู่ พี.โอ.บ๊อกซ์ 1034 แกรนด์เคย์แมน เควาย 1-1102 ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
สำหรับ บริษัทที่คาดว่าเป็นเครือข่ายของเชฟรอน 6 บริษัท ได้แก่
บริษัท เท็กซาโก้ ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน  สัญชาติ บริติช เวส อินดี้ส์ เลขที่ พี.โอ.บ็อกซ์ 309 จอร์จ ทาวน์ แกรนด์เคย์แมน  เคย์แมน ไอส์แลนด์ส ประเทศบริติช เวส อินดี้ส์
เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ สัญชาติ อเมริกัน  เลขที่ 6001 โบลลิงเกอร์ แคนย่อนโร้ด ซาน รามอน แคลิฟอร์เนีย 94583 สหรัฐ
เชฟรอน ไทยแลนด์ แอลแอลซี  สัญชาติอเมริกัน เลขที่ 2711 ถนนเซ็นเตอร์วิล สูท 400  วิลมิงตัน ดีซี 19808  สหรัฐ
บริษัท เอเชีย คอนสตรัคชั่น ลิมิเต็ด  ที่ตั้ง ซีดาร์เฮ้าส์  เลขที่ 41 ซีดาร์ อเวนิว แฮมิลตัน เอชเอ็ม 12 เบอร์มิวด้า
เชฟรอน อี แอนด์ ซี  โฮลดิ้ง จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (สัญชาติ เบอร์มิวด้า) ต่อมา ย้ายที่ตั้ง เชฟรอนเฮ้าส์ 11 ถนนเชิร์ต แฮร์มิลตัน เอช เอ็ม 11 ประเทศเบอร์มิวด้า
บริษัท รูเธอร์ ฟอร์ด-โมแรน เอ็กซ์โพลเรชัน  คัมปะนี  เลขที่ 6001 ถนนโบลลิงเกอร์ แคนย่อน ซานเรม่อน ซีเอ. 94583 สหรัฐ
น่าสังเกตว่าบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มเชฟรอนรวม 9 บริษัท (ไทยกับต่างชาติ) บางรายจดทะเบียนจัดตั้งในเกาะเคย์แมน บริติช เวอร์จินส์ หรือไม่ก็ เนเธอร์แลนด์ ขณะที่บริษัทกลุ่มเชฟรอนจำนวน 6 บริษัทมีทั้งจดทะเบียนในสหรัฐ เบอร์มิวด้า และเคย์แมน ขณะเดียวกันมีการโอนหุ้นกันไปมาระหว่างบริษัทเหล่านี้ด้วย
1.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท เดอะเพาเวอร์โพรดิวเซอร์ จำกัด)
30 เม.ย.25468 ม.ค.254726 เม.ย.2549
1.บริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด  12,838,875 หุ้น(กลุ่มก.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.)1.บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด  12,838,875 หุ้น(กลุ่มก.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.)1.บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด  17,118,500 หุ้น(กลุ่มก.) 125 หุ้น (กลุ่ม ข.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.)
2.บริษัท เท็กซาโก้ ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน 12,838,870 หุ้น (กลุ่ม ก.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ข.)2.บริษัท เท็กซาโก้ ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน 12,838,870 หุ้น (กลุ่ม ก.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ข.)2.บริษัท เท็กซาโก้ ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน 17,118,495 หุ้น (กลุ่ม ก.)และ 500 หุ้น (กลุ่ม ข.)
3.อีเอ็มอี ไตร เจน ,บีวี8,559,250 หุ้น (กลุ่ม ก.) และ 250 หุ้น (กลุ่ม ข.)3.อีเอ็มอี ไตร เจน ,บีวี8,559,250 หุ้น (กลุ่ม ก.) และ 250 หุ้น (กลุ่ม ข.)
จำนวนทั้งหมด 34,238,000 หุ้น ๆละ 100 บาทจำนวนทั้งหมด 34,238,000 หุ้น ๆละ 100 บาทจำนวนทั้งหมด 34,238,000 หุ้น ๆละ 100 บาท

18 ก.ค.255025 มี.ค.2552-29 มี.ค.2555
1.บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด  17,118,500 หุ้น(กลุ่มก.) 125 หุ้น (กลุ่ม ข.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.)1.บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด  17,118,500 หุ้น(กลุ่มก.) 125 หุ้น (กลุ่ม ข.) และ 375 หุ้น (กลุ่ม ค.)
2.เชฟรอน ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน 17,118,495 หุ้น (กลุ่ม ก.)และ 500 หุ้น (กลุ่ม ข.)2.เชฟรอน ไทยแลนด์ เอนเนอจี้ คัมปะนี วัน 17,118,495 หุ้น (กลุ่ม ก.)และ 500 หุ้น (กลุ่ม ข.)
จำนวนทั้งหมด 34,238,000 หุ้น ๆละ 100 บาทจำนวนทั้งหมด 34,238,000 หุ้น ๆละ 100 บาท
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
2.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท บี 8/32  พาร์ทเนอร์ จำกัด
1 พ.ค.254930 เม.ย.255018 พ.ค.2552
1.พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ จำกัด27,500 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)1. พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 27,500 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)1. พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 27,500หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)
2. โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,376 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)2.โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,376 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)2.โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,376 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)
3.เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ 50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)3.เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ 50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)3.เชฟรอน ไทยแลนด์ แอลแอลซี 50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)
4.บริษัท พลังโสภณ จำกัด 8,048 หุ้น  (สัญชาติไทย)4.บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,048 หุ้น4.บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,048 หุ้น
5. พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์) 5,098 หุ้น5.พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด   (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์) 5,098 หุ้น5.พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด   (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์) 5,098 หุ้น

29 ก.ย.255229 เม.ย.255325 เม.ย.2555
1. พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 27,501หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)1. พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 27,501 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)1. พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสเมนต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 27,501 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)
2.โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,377 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)2.โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,377 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)2.โมเอโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.  18,377 หุ้น (สัญชาติ เนเธอร์แลนด์)
3.เชฟรอน โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ อิงค์50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)3.เชฟรอน โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ อิงค์50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)3.เชฟรอน โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ อิงค์50,974 หุ้น  (สัญชาติอเมริกัน)
4.บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,050 หุ้น4.บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,050 หุ้น4.บริษัท เชฟรอน บล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด 8,050 หุ้น
5.พลังโสภณ อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด  5,098 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)5.คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) จำกัด5,098 หุ้น(สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)5.คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) จำกัด5,098 หุ้น(สัญชาติ เคย์แมน ไอซ์แลนด์)
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
3.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ซียูอีแอล จำกัด  (ชื่อเดิมบริษัท คลัฟ-ยูนิไทย เอนจิเนียริ่ง จำกัด)
12 ม.ค.254510 ต.ค.25499  พ.ค.25501 พ.ค.2552 – 27 เม.ย. 2555
1.บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง  1,999,993 หุ้น1.บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด  3,999,994 หุ้น1.บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด  1,500,000 หุ้น1.บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด  1,500,000 หุ้น
2.บริษัท คลัฟ (ประเทศไทย) จำกัด 1,999,999 หุ้น2.เชฟรอน อี แอนด์ ซี  โฮลดิ้ง จำกัด  2,000,000 หุ้น (สัญชาติ เบอร์มิวด้า)2.เชฟรอน อี แอนด์ ซี  โฮลดิ้ง จำกัด  2,000,000 หุ้น (สัญชาติ เบอร์มิวด้า)2.เชฟรอน อี แอนด์ ซี  โฮลดิ้ง จำกัด  2,000,000 หุ้น (สัญชาติ เบอร์มิวด้า)
3.บริษัท เอเชีย คอนสตรัคชั่น ลิมิเต็ด  2,000,000 หุ้น (สัญชาติ เบอร์มิวด้า) 3.บริษัท ยูนิไทย เอนเนอจี้ จำกัด 2,500,000 หุ้น3.บริษัท ยูนิไทย เอนเนอจี้ จำกัด 2,500,000 หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาทจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาทจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาทจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
4.รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จำกัด
13 ธ.ค.255421 ก.พ. 255525 เม.ย.55
1.บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 199,996 หุ้น (สัญชาติเบอร์มิวด้า)1.บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 628,596 หุ้น (สัญชาติเบอร์มิวด้า)1.บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 628,600 หุ้น  (สัญชาติเบอร์มิวด้า)
2.บริษัท พลังโสภณ จำกัด 1หุ้น2.บริษัท พลังโสภณ จำกัด 3,301 หุ้น2.บริษัท พลังโสภณ จำกัด 3,300 หุ้น
3.คริสเอนเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 หุ้น (สัญชาติ บริติชเวอร์จิ้น ไอส์แลนด์)3.คริสเอนเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) โฮลดิ้งส์ จำกัด 5,601 หุ้น (สัญชาติ บริติชเวอร์จิ้น ไอส์แลนด์)3.คริสเอนเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) โฮลดิ้งส์ จำกัด 5,600 หุ้น (สัญชาติ บริติชเวอร์จิ้น ไอส์แลนด์)
4.มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด 1 หุ้น (สัญชาติญี่ปุ่น)4.มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด 205,801 หุ้น (สัญชาติญี่ปุ่น)4.มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด 205,800 หุ้น (สัญชาติญี่ปุ่น)
5.บริษัท เจวี ชอร์ เบส จำกัด 1 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอส์แลนด์)5.บริษัท เจวี ชอร์ เบส จำกัด 156,701 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอส์แลนด์)5.บริษัท เจวี ชอร์ เบส จำกัด 156,700 หุ้น (สัญชาติ เคย์แมน ไอส์แลนด์)
จำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น ๆ  ละ 1,000 บาทจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น ๆ  ละ 1,000 บาทจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น ๆ  ละ 1,000 บาท
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
5.รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เชฟรอน บล็อก บี 8/32 (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม พลังโสภณ จำกัด)
15 ม.ค.25461 เม.ย. 254729  เม.ย.2553
1.เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ 109,001 หุ้น (สัญชาติ อเมริกัน)1.เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ 109,001  (สัญชาติ อเมริกัน)1.เชฟรอน ไทยแลนด์ แอลแอลซี 149,998 หุ้น (สัญชาติ อเมริกัน)
2.บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 7,047 จำกัด2.รูเธอร์ ฟอร์ด-โมแรน เอ็กซ์โพลเรชัน  คัมปะนี 40,993 หุ้น (สัญชาติ อเมริกัน)
3.ออฟชอร์ เอ็นเนอร์ยี่  แอล.แอล.ซี.  32,293 หุ้น  (สัญชาติ อเมริกัน)
4.บริษัท ซี.แอล.แคปปิตอล จำกัด 1,653 หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด 150,000 หุ้น ๆ ละ 10,000 บาทจำนวนหุ้นทั้งหมด 150,000 หุ้น ๆ ละ 10,000 บาทจำนวนหุ้นทั้งหมด 150,000 หุ้น ๆ ละ 10,000 บาท
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
6.บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 เม.ย.254420 ธ.ค.254716 พ.ย.2552-25 เม.ย.2555
1.รูเธอร์ ฟอร์ด-โมแรน เอ็กซ์โพลเรชัน  คัมปะนี 612,698 หุ้น (สัญชาติ อเมริกัน)1.เชฟรอน ไทยแลนด์ อิงค์ 1,065,311 หุ้น  (สัญชาติ อเมริกัน)1.เชฟรอน ไทยแลนด์ แอลแอลซี 1,065,311 หุ้น  (สัญชาติ อเมริกัน
2.ไทย โรโม่ โฮลดิ้งส์, อิงค์ 452,704 หุ้น (สัญชาติ อเมริกัน)
รวมทั้งสิ้น 1,065,317 หุ้น ๆ ละ 100 บาทรวมทั้งสิ้น 1,065,317 หุ้น ๆ ละ 100 บาทรวมทั้งสิ้น 1,065,317 หุ้น ๆ ละ 100 บาท
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวม
Tags: 

บทความที่เกี่ยวข้องความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช