'ถวิล'ผู้บริหารราชการเด่นหลังโดนเด้ง


'ถวิล'ผู้บริหารราชการเด่นหลังโดนเด้ง

"ถวิล" 1 ใน 9 รับรางวัลผู้บริหารราชการดีเด่น หลังโดนเด้งเข้ากรุ สมาคมขรก.ซูฮกสรรพคุณยาวเหยียด ระบุชัด “มีความเป็นกลางทางการเมือง” "ปู" เรียกถกความมั่นคงด่วนแทรกคิวมอบรางวัล

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ก.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑทองคำแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 - 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มีผู้บริหารราชการพลเรือนจำนวน 9 รายที่จะขึ้นรับรางวัลตามสายตำแหน่ง ได้แก่ สายตำแหน่งปลัดกระทรวง สายตำแหน่งอธิบดี สายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด สายตำแหน่งอธิการบดี สายตำแหน่งเอกอัครราชทูต

 สำหรับผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นในสายตำแหน่งปลัดกระทรวง คือ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สายตำแหน่งอธิบดีมี 3 รายได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)
              น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ส่วนสายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมี 3 ราย ได้แก่ นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าฯนครราชสีมา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯแพร่ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าฯอยุธยา และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สายอธิการบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสายตำแหน่งเอกอัครราชทูต ได้แก่ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
              สำหรับรางวัลที่น่าสนใจอยู่ที่นายถวิล อดีตเลขาฯสมช. ที่ถูกเด้งออกจากตำแหน่งมานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ ในรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ เนื่องจากถูกมองว่าเคยทำงานในรัฐบาลชุดที่แล้วและเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) จึงมีการโยกพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี จากตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งในตำแหน่งเลขาฯสมช.แทนจนทำให้นายถวิลร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) ของสำนักงานก.พ. และสุดท้ายมติของก.พ.ค.ได้ยกคำร้องของนายถวิล จนทำให้นายถวิลต้องไปฟ้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองอยู่ในขณะนี้ และนอกจากนี้ยังมีนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ที่ถูกเด้งออกจากตำแหน่งในรัฐบาลนี้เช่นกัน ส่วนน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยุคที่นางพรทิวา นาคาศัย เป็นรมว.พาณิชย์

              ทั้งนี้ในส่วนของนายถวิลเมื่อตรวจสอบเหตุผลของสมาคมข้าราชการพลเรือนที่มอบรางวัลนี้ให้พบข้อความระบุว่า “นายถวิล เป็นนักประสานงานที่ดี เพราะงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะแต่กำหนดนโยบายเท่านั้น จะต้องผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ นำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลด้วย จากบุคลิกภาพที่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้สามารถประสานงานกับผู้นำหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผลให้งานของสมช.ดำเนินไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรมในหัวใจ มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศกายใจให้กับงาน

              “ที่สำคัญคือการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ มีความจงรักภักดี เคารพและเทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจิตวิญญาณของนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งเลขาฯสมช.จะต้องยึดถือนั้นคือ คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แม้ตัวเองจะต้องไปรับผลกระทบก็ต้องยอมเสียสละเพราะความอยู่รอดของบ้านเมืองย่อมมีความสำคัญกว่าความอยู่รอดของตัวเอง”

              เหตุผลของสมาคมฯระบุอีกว่า “เป็นนักบริหารมืออาชีพ แม้เจ้าหน้าที่หน่วยงานจะมีจำนวนจำกัด แต่ก็สามารถบริหารจัดการให้งานในความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคง นอกจากนี้ยังได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน เป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม มีความเมตตาเอื้ออาทร ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีภาวะผู้นำสูง ได้รับความรักความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มเปี่ยม เพราะเป็นผู้มีน้ำใจ ใส่ใจในทุกข์ของลูกน้อง จึงเป็นผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง”
"ยิ่งลักษณ์"มอบ"ยงยุทธ"มอบรางวัลแทน

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.55 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัลผู้บริหารราชการดีเด่นแทน เนื่องจากติดภารกิจ นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบฯ
เรียกถกความมั่นคงด่วนแทรกคิวมอบรางวัล
               ทั้งนี้น.พ. ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อ้างว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจ ขณะที่นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบว่านายกฯทำอะไรอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าจึงไม่ยอมลงมามอบรางวัลแต่บอกเพียงว่า “นายกฯอยู่บนเหล่าเต๊ง(ข้างบน)” แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเกี่ยวกับเรื่องที่นายถวิลมารับรางวัลด้วยหรือไม่ โฆษกรัฐบาลตอบว่า “ด้วยมั๊ง”
               ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและเดินทางต่อไปหารือข้อข้าราชการกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.แล้ว ซึ่งนายกฯก็ได้หารือข้อราชการต่อกับพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม และพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการ สมช.โดยไม่ลงไปงานดังกล่าว จึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่มาร่วมงานอย่างหนาหูว่านายกฯเลี่ยงเผชิญหน้ากับนายถวิล และถูกสื่อมวลชนนำไปเล่นเป็นประเด็นทั้งที่เป็นคนปลดจากตำแหน่ง
               ด้านนายยงยุทธถูกผู้สื่อข่าวแซวก่อนเข้าเป็นประธานแทนนายกฯว่า “แทงหวยถูกว่านายกฯจะไม่ลงมา” ซึ่งนายยงยุทธก็ได้แต่ยิ้มและตอบว่า “เอาน่าผมเป็นข้าราชการผมรู้” พร้อมกับย้อนถามว่าแล้วรู้หรือว่าทำไมนายกฯไม่ลงมา ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่า สงสัยเจอรองเลขาธิการสมช. 3 คนทำจดหมายเปิดผนึกมั๊งเลยไม่กล้าลงมาเจอนายถวิล
               จากนั้นนายยงยุทธได้มอบรางวัลและกล่าวตอนหนึ่งว่า นายกรัฐมนตรีได้ส่งความปรารถนาดีและขอชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีมาถึงทุกท่านที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ทุกคนคงทราบดีว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นสุภาพสตรีที่ทำงานหนัก แต่ละวันมีภารกิจมากมายมหาศาล ทำงานตลอด 7 วัน ทั้ง 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาพักผ่อน

               “และที่ไม่ได้มาในการมอบรางวัลครั้งนี้ก็เนื่องจากมีภารกิจสำคัญของชาติ ขออย่าได้ตำหนิในใจว่าทำไมจึงไม่ลงมา ก็เพราะนายกรัฐมนตรีกำลังทำหน้าที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ โดยกำลังประชุมและดำเนินการในด้านต่างๆ ก็ขอร้องให้รับสภาพตัวสำรองของผมไปก่อน เพราะอย่างน้อยผมก็เคยผ่านสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และปลัดกระทรวงมาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายข้าราชการนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เคยมีคนมาถามผมว่าทำไมต้องโยกย้ายจากตำแหน่งเรื่องนี้ก็ขอชี้แจงว่าเป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล โอกาสที่ทุกคนจะถูกโยกย้ายนั้นมีเท่ากัน” นายยงยุทธ กล่าว

http://www.komchadluek.net/detail/20120711/134910/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87.html


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช